Fråga: Jag funderar på att testa en ny karriärbana genom att säga upp mig och starta eget. Jag har länge varit aktiv inom IT-branschen och känner mig redo att fortsätta på egna ben. Min arbetsgivare kommer sannolikt inte bli så nöjd med detta, men finns det något som de facto hindrar mina planer?

Läs också: Så hittar du rätt affärsängel för din idé

Svar: Vi ser att det blir allt vanligare att arbetsgivare inför så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal. Konkurrensförbud kan även regleras i kollektivavtal. Det innebär kortfattat att du under en avtalad tid efter avslutad anställning inte får utföra arbete, eller bedriva egen verksamhet, som konkurrerar med arbetsgivaren. Jag råder dig därför att först och främst undersöka vad som gäller för din anställning.

Läs också: 70 000 it-akademiker saknas

Jenny Rosen, specialist, rådgivare och förhandlare på Akavia.

Konkurrensklausul eller inte, du bör vara försiktig i hur du agerar om du startar ett företag inom samma bransch som din arbetsgivare verkar i. Som anställd har du en långtgående lojalitetsplikt. Själva kärnan i lojalitetsplikten är att du inte får agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Det gäller allt från att smutskasta arbetsgivaren till att bedriva bisysslor som konkurrerar med dennes verksamhet.

Det finns flera fall där Arbetsdomstolen dömt till arbetsgivarens fördel i frågan. Att agera illojalt avgränsas då inte enbart till att faktiskt bedriva konkurrerande verksamhet. Det innefattar även att under pågående anställning förbereda uppstart av en konkurrerande verksamhet. Faktorer som tas i bedömning av ett eventuellt lojalitetsbrott är bland annat vilken förtroendeställning du har i företaget samt vilken kännedom du har om företagets hemligheter och hur en konkurrerande verksamhet därmed kan komma att påverka arbetsgivarens verksamhet.

Även om lojalitetsplikten upphör att gälla är du fortfarande förhindrad genom företagshemlighetslagen från att både röja och utnyttja arbetsgivarens företagshemligheter.

Läs också: Så byggde entreprenörera bolaget utan kapital

Om du inte är bunden av en konkurrensklausul anses i regel lojalitetsplikten upphöra i och med att anställningen avslutas. Notera här att uppsägningstid är anställningstid, varför du – om du vill vara på den säkra sidan – bör avvakta med dina företagsplaner till dess att sista anställningsdatum passerat. Slutligen, även om lojalitetsplikten upphör att gälla är du fortfarande förhindrad genom företagshemlighetslagen från att både röja och utnyttja arbetsgivarens företagshemligheter. Du bör därför vara noga med att återlämna allt material och utrustning som tillhör arbetsgivaren när din anställning upphör.