Repetitiva arbetsuppgifter och analyser är exempel på arbetsuppgifter som kan snabbas upp om man använder AI. Däremot kommer AI inte att ersätta till exempel rådgivning.

I skrivande stund tycks det vara ganska få advokatbyråer som använder sig av exempelvis Chat GPT i skarp verksamhet.

Forskare och andra bedömare som Akavia Aspekt har talat med säger att advokatbyråer är ett bra exempel på en bransch som väntas kunna ha stor nytta av generativ AI, som bland annat gör att enklare och mer repetitiva arbetsuppgifter kan automatiseras. Tekniken väntas också göra det går snabbare att analysera kontrakt, avtal, domar och liknande.

– Vi är bara i början på en utveckling som vi ännu bara kan se konturerna av, men även om vårt sätt att arbeta delvis förändras kommer det även i framtiden att vara jurister som lämnar kvalificerade juridiska råd. Det kommer inte att ändras, säger Axel Hedberg, jurist och AI-ansvarig på Advokatfirman Lindahl.

Blir det färre jobb?

– Jag tror inte det, åtminstone inte i någon större omfattning. Även om en del arbetsuppgifter försvinner, lär de mer spännande och kvalificerade bli kvar. Det som den nya tekniken kan hjälpa oss med är framför allt administrativa arbetsuppgifter och arbetsuppgifter som ligger i gränslandet mellan administration och juridik.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

– En fråga att fundera kring är vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för nya jurister när delar av arbetet automatiseras samtidigt som rådgivningen blir allt mer kvalificerad. Det tar tid att lära sig yrket. Vi kommer att behöva anpassa arbetsuppgifter så att även nyutexaminerade medarbetare får möjlighet att lära sig arbetet på ett för dem utvecklande och meningsfullt sätt, samtidigt som det bidrar till byråns utveckling.

Enligt Niklas Follin, advokat och partner på Setterwalls Advokat­byrå, används ännu inte AI-verktyg skarpt på byrån.

– Däremot är vi medvetna om vilken potentiell kraft de har.
Vi följer noga hur de utvecklas och vilka som kan komma att bli relevanta för jurister.

Kommer den här typen av AI-verktyg att förändra er verksamhet?
– Vi tror absolut att de kommer att kunna förenkla och effektivisera många av våra arbetsuppgifter, men själva kärnan i vår verksamhet utgörs inte av automatiserade processer. Den handlar om att ge strategisk rådgivning som är nära klientens affär. Det kan vara jättestyrka att ha tillgång till verktygen, men de kommer inte att ersätta vår rådgivning.

Läs också: Max Tegmark: AI är vår viktigaste demokratifråga

Läs också: Cirio först ut att skriva på nya Juristavtalet

Läs också: Tre trender som förändrar arbetslivet i framtiden

Få redo för AI

Många Akaviamedlemmar anser att de saknar rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen. Och trots att många vill ha utbildning har ytterst få fått det. Det visar en ny undersökning. Granskningen av AI:s påverkan på jobbet och hur redo vi är för det publicerades i september 2023.

Få arbetsplatser redo för AI

Swedbank förutspår banbrytande utveckling inom AI

Juristbyråer: AI kan hjälpa – men inte ersätta jurister

”AI ökar kvaliteten i våra bedömningar”

Så fungerar det när rekryterare använder avatarer för att hitta kandidater

Teknologin kommer ersätta tråkiga sysslor men är knappast ett hot

 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.