AI är dock inget nytt i bankvärlden.
– Det har vi arbetat med i många år. Vi har till exempel avancerade AI-modeller inom AML (motverkande av penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, reds anmärkning) för att hitta komplexa mönster i stora mängder data och vara duktiga på proaktiv och prediktiv analys, säger Lotta Lovén vars formella titel är CIO och Head of Channel & Technologies.

– Andra stora användningsområden är kvalitetssäkring och intern kontroll, till exempel vid rådgivningsmöten, bolånedokumentation och för transaktionsövervakning.

Hon säger att bankens chatbot under maj månad hade 700 000 konversationer med kunder.

– Vi har även börjat använda AI på nya områden, till exempel kodning och översättning, men det är ännu så länge i ganska liten skala.

Lotta Lovén beskriver generativ AI som banbrytande.
Lotta Lovén, CIO Swedbank Foto:Swedbank– Jag konstaterar ibland med rysning i kroppen att jag har fått vara med om att både digitalisera en väldigt traditionell industri och nästa steg som är det stora tekniksprång som jag tror att generativ
AI kommer att leda till.

Hur då?
– Vi kommer till exempel att ta bort vissa arbetsuppgifter och effektivisera andra. Bank är i dag något helt annat jämfört med för 30 år sedan. Vi anställer till exempel andra kompetenser i dag jämfört med vad vi gjorde då: många fler jurister, beteende­vetare och inom tech. Behovet av nya kom­petenser ökar dessutom.

Vilka försvinner?
– Klassiskt administrativa och mer rutinbaserade arbetsuppgifter. Mer kvalificerade arbetsuppgifter blir kvar.

Vilka är de stora utmaningarna?
– Vad gäller själva teknologin är det bland annat säkerhet, datadelning och liknande.

Läs också: Max Tegmark: AI är vår viktigaste demokratifråga

Läs också: AI tar nya steg – men behöver fortfarande mänsklig hjälp

Läs också: Viktigaste kompetensen: att kunna lära nytt

Få redo för AI

Många Akaviamedlemmar anser att de saknar rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen. Och trots att många vill ha utbildning har ytterst få fått det. Det visar en ny undersökning. Granskningen av AI:s påverkan på jobbet och hur redo vi är för det publicerades i september 2023.

Få arbetsplatser redo för AI

Swedbank förutspår banbrytande utveckling inom AI

Juristbyråer: AI kan hjälpa – men inte ersätta jurister

”AI ökar kvaliteten i våra bedömningar”

Så fungerar det när rekryterare använder avatarer för att hitta kandidater

Teknologin kommer ersätta tråkiga sysslor men är knappast ett hot