Ett lönetillägg är ett påslag på lönen, förknippat med ett förordnande till en annan tjänst. Viktigt vid lönetillägg är att det finns tydlig skriftlig reglering hur länge det gäller samt vad som gäller om tillägget tas bort.

Fråga: Vad är ett lönetillägg? Är det som en extra löneförhöjning?

Svar: Ett lönetillägg är ett påslag på lönen som oftast är förknippat med att du får ett förordnande till en annan tjänst.

Ekonomichef eller -ansvarig? Titeln påverkar lön

Det kan handla om att du får en tillförordnad chefsroll, temporärt får mer ansvar eller tar en tjänst som på annat sätt ska ses vara tillfällig. Det viktiga om du får ett lönetillägg är att det finns en tydlig skriftlig reglering hur tillägget ska ses och hur länge det gäller, samt vad som gäller om tillägget tas bort.

Caroline Lindeberg, lönespecialist.Det som generellt gäller är att om du senare återgår till din tidigare tjänst och avslutar det tillfälliga ansvaret så försvinner också lönetillägget. Men då beror det alltså helt på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Semestern är här – missa inga lönetillägg

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Texten publicerades först på civilekonomen.se 20-08-12

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.