Här får du sex tips på tecken som innebära att det är dags för dig att söka nytt jobb. Akavias expert ger dig råden för när det kan vara dags att byta arbetsgivare.

 

6 anledningar till att (kanske) byta jobb

Du vantrivs på jobbet.
– Först måste du fundera över vad det är som gör att du vantrivs. Är det något som du själv kan påverka? I så fall kanske det är bättre att försöka göra det. Men det är inte ovanligt att man känner vantrivsel på grund att man får göra samma saker, om och om igen. Det blir ingen utveckling, trots att du själv tar initiativ till det. Då kan det vara dags att byta jobb.

Läs också: Vad motiverar dig att göra ett bra jobb?

Du har ett bristande engagemang.
– Om du har kommit till ett läge när du bara ser jobbet som en väg till en månadslön, då känns det logiskt att du börjar se dig om efter andra alternativ.

Du är missnöjd med en kollega/chefen/lönen.
Nina_Forssblad.jpg– Även i det här fallet bör du först tänka igenom vad det är som gör dig missnöjd, och hur det kommer sig att det får dig att känna så. Missnöje med en kollega kanske går att åtgärda, antingen genom att ni pratar med varandra – eller med stöd av din chef eller HR. Om det är chefen som är orsaken är det ofta svårare, men det är alltid bra om du ser om situationen kan förbättras innan du lämnar jobbet av den anledningen. När det gäller lön så kan du kolla hur du ligger till jämfört med andra, till exempel på Saco:s Lönesök . Om du fortfarande anser att du borde ha högre lön, så har du störst chans att ta ett sånt kliv om du byter jobb.

Läs också: Här är listan på chefens bästa egenskaper

Du upplever att det är negativ stämning.
– Det här är något som kan bli väldigt destruktivt om det pågår en längre tid. Men ibland kan det bli dålig stämning i samband med exempelvis en omorganisation, en konflikt eller ett varsel. Om det verkar vara tillfälligt så kanske det inte är skäl nog att byta jobb. Har det däremot pågått ett tag utan lösning eller åtgärder, är det bra om du till att börja med tar kontakt med facket, eller ett skyddsombud om det är en stor arbetsplats. Kanske finns det något att göra åt situationen, men det är inte säkert – och då är det bra att undvika att dras med och bli påverkad av en negativ stämning.

Läs också: Sju steg till vassa Linkedin-rekommendationer

Du känner att du inte kan komma vidare.
– Om du upplever att det inte finns någon chans till utveckling, fast du själv anstränger dig, kanske du inte ska vara kvar på arbetsplatsen – eller åtminstone inte på den tjänsten eller avdelningen. En del arbetsgivare prioriterar ned kostnader för kompetensutveckling om de behöver spara pengar. Men kompetensutveckling är något som är viktigt för alla, för det gäller att man kan vara uppdaterad i sitt jobb. Arbetsgivaren har ansvar för att du får den kompetensutveckling du behöver för att klara ditt jobb men du kan också ta ansvar för att förmedla vad det är du behöver utvecklas inom. 

Du vill kunna jobba mer flexibelt.
– Det skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare i vilken utsträckning de vill att medarbetarna ska vara på plats på kontoret. Om du upplever att din situation skulle vara bättre om du hade möjlighet att arbeta på distans i större utsträckning – och det uttryckligen inte tillåts – så kanske du kan ha det bättre på ett annat jobb.

Läs också: Det säger jobbannonsera egentligen - lär dig tyda orden i annonserna

Kanske läge att stanna på gamla jobbet ändå?

Du har en kaotisk livssituation.
– Om det är annat i livet som är instabilt eller rörigt, så kan det vara onödigt att spä på med den osäkerhet och anspänning som det ofta innebär att skaffa ett nytt jobb.

Du har begränsade valmöjligheter.
– Det är många akademiker som har en god arbetsmarknad och rätt gott om möjligheter just nu, men det gäller inte alla. Om du till exempel bor på en mindre ort, och inte är beredd att flytta, så kan du ha begränsade alternativ. Samma sak gäller om du har en relativt smal specialistroll som du vill fortsätta med. Därför är det bra att ha koll på hur just din arbetsmarknad ser ut.

Läs mer: Byt jobb internt och få fart på karriären

Trött på jobbet – fem tecken på att det är dags att gå vidare

Alla jublar inte på måndagsmorgonen när det är dags att gå till jobbet, men det är inte ett skäl att rusa in till chefen och säga upp sig. Ihållande motvilja kan vara ett av fem tecken på att det är dags att gå vidare.

Att säga upp sig från jobbet är ett stort beslut. Särskilt om man inte redan har ett nytt jobb att gå till. Men det kan ändå vara nödvändigt att reflektera över möjligheten om motståndet mot att gå till jobbet håller i sig.

Ihållande motvilja är det första tecknet på att det är dags att sluta, menar Bill Murphy Jr, författare till boken The Joy of Quitting. I tidningen Inc listar han fem saker du bör fråga dig innan du bestämmer om du ska sluta eller stanna kvar. Alla kan ha en dålig dag, men om känslan håller i sig månad in och månad ut bör du göra något åt det.

Läs också: Rekryterarens tips för nytt jobb

Nästa fråga man kan ställa sig rör framtiden och karriärmöjligheten på arbetsplatsen.

  1. Vill du ha chefens jobb? Här bör du bortse från löneaspekten och fundera på om det är något du verkligen vill göra. Vill du inte det, saknar du den drivkraft dina kolleger har och hamnar därför troligen efter i konkurrensen.
    Påverkar arbetet ditt övriga liv på ett negativt sätt? Det kan röra hälsa, relationer till familj eller andra närstående.
  2. Hindrar det dig från att göra det du egentligen vill? Står uppdraget i strid med dina grundläggande värderingar? Här kan du fråga dig om hur viktiga dessa värderingar är, eftersom du trots allt är på den position du är. Dessa problem kan lösas på olika sätt, varav ett är att byta jobb.
  3. Har du slutat att utvecklas? De flesta framgångsrika personer betonar vikten av att aldrig sluta lära och utvecklas. Gör du det i den roll du har? Försök hitta exempel på det. Omvänt, om du ständigt klantar till saker, kan det bero på att du förväntas använda kunskaper du varken har eller är intresserad av att lära dig. Då kan det vara dags att sluta.
  4. Säger magkänslan att det är dags? Man hänvisar ofta till magkänslan när man inte har några bra argument. Men i själva verket absorberar vi intryck och processar dem, utan att alltid kunna beskriva dem i en power point. Om du har reflekterat över frågorna ovan, och säkert andra som är relevanta för din situation, är troligen magkänslan förankrad i din verklighet.

Har du bestämt dig för att säga upp dig är det bra att ha en plan. Antingen ett nytt jobb, eller en annan form av försörjning. Att du bestämt dig betyder inte att du måste sluta idag. Vänta ett par månader och planera. Att du bestämt dig för att sluta, även om ingen på jobbet vet om det, ger dig en helt ny kontroll över din situation och gör de återstående måndagmorgnarna betydligt mer uthärdliga.

Den här texten är tidigare publicerad i Civilekonomen den 19 augusti 2019 och skrevs av Björn Englund.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.