Här har du sex tips från experten på hur du kan tänka för att få ett nytt jobb när tiderna blir tuffare, som i en lågkonjunktur.

 1. Rebecca HallbergVidga din tankebana och sök brett
  ”På en arbetsmarknad i ständig förändring är det alltid bra att fundera över sin anställningsbarhet och inventera sina förmågor och kompetensområden. Det kan mycket väl vara så att du besitter kunskaper och förmågor som du kan få användning för inom en helt ny miljö – som du kanske inte tänkte på tidigare när du utbildade dig. Låt oss säga att du är duktig på att driva projekt, formulera texter eller leda människor – kan något av detta vara intressant i en bransch som du inte har fokuserat på tidigare? Om du har en akademisk utbildning är du dessutom ofta duktig på många saker utöver ditt ämnesområde, bland annat kan du ha en analytisk och språklig förmåga. Var skulle du kunna få användning för detta? I en lågkonjunktur kan det vara klokt att vidga sin tankebana på vad man ska arbeta med. Fokusera på dina faktiska kunskaper hellre än det ämnesområde som du pluggade.”
 2. Leta branscher som går starkt 
  ”Din akademiska kompetens är ofta väldigt bred. Därför har du möjlighet att röra dig till nya områden inom din befintliga bransch och du kan också översätta din kompetens till helt nya miljöer. Som exempel kan man ta en jurist. Den som har en juristutbildning skulle kunna arbeta med allt från försäkringsärenden till att tolka avtal inom den medicinska sektorn. Om det är möjligt, sök dig gärna till branscher som går bra trots en eventuell lågkonjunktur.”
 3. Anpassa ansökan efter arbetsgivaren
  ”När du söker dig utanför din ’traditionella’ bransch finns risk att arbetsgivaren inte riktigt förstår din avsikt – varför söker den här personen jobb hos oss? Då är det viktigt att vara så tydlig som möjligt i din ansökan och specifikt beskriva den kompetens eller förmåga som du kan bidra med.  Att söka jobb är krävande och därför är det förståeligt om man ibland drabbas av ett tunnelseende och tar genvägar, exempelvis genom att skicka en och samma ansökan till flera arbetsplatser. Men detta är ofta inte en framgångsrik metod. Visst, du kanske på det sättet kan söka många jobb men din chans att få ett  ja är klart mindre om du inte anpassar din ansökan till arbetsplatsens behov. Ju mer tid som du lägger på att spetsa till varje ansökan, desto bättre blir dina chanser – i synnerhet under en lågkonjunktur när konkurrensen ökar på arbetsmarknaden. Var specifik!”
 4. Var snabb på bollen
  ”Under en lågkonjunktur gäller samma faktorer som när ekonomin går bättre: läs igenom annonsen noga, ha en uppdaterad Linkedin-profil, gör en ordentlig ansökan och förbered dig väl inför intervjun. Ett annat tips är att inte vänta med ansökan utan att skicka in den så snart som möjligt. Många arbetsgivare har löpande urval, vilket i praktiken kan innebära en form av först till kvarn-princip. Om du är snabb på bollen kan du ha fördel mot kandidaterna som kommer senare – även om de har en mer matchande kompetens.”
 5. Sök på ett smart sätt
  ”Som nämnt tidigare är det viktigt att läsa igenom hela annonsen. Där hittar du i regel relevant information. Måste du inte skicka in ett personligt brev till just denna arbetsplats? Då behöver du förstås inte lägga tid på det! Söker arbetsgivaren exempelvis någon som är duktig på att skapa effektiva arbetsflöden? Se till att detta uppmärksammas tidigt i din ansökan! Behöver du göra vissa tester i samband med ansökan? Se då till att avsätta tid för att kunna genomföra dem i lugn och ro, så att du har möjlighet att prestera ditt bästa.”
 6. Täpp till kompetensluckan
  ”När du inventerar dina förmågor och kompetenser är det klokt att inte bara fundera över din anställningsbarhet i nuläget, utan också om ett par år framåt i tiden. Arbetsmarknaden förändras ständigt och därför räcker det inte längre med att ha bara en akademisk utbildning, även om det givetvis är en god grund att stå på. I stället är det livslånga lärandet viktigt. Ett tips är därför att aktivt söka sig till kompetensutveckling – även tidigt i karriären. Ibland räcker det med att täppa till en lucka genom att söka information själv på nätet, men du kan också gå en kurs eller nätverka med andra som har en kompetens som du vill skaffa dig. Det kan vara så att du är anställd och blir varse om att din arbetsgivare inte kommer att erbjuda kompetensutveckling på grund av besparingar. Då får du försöka ta eget ansvar för din kompetensutveckling, vilket kommer att gynna din anställningsbarhet i längden.” 

Läs också: Så blir jobbet ditt

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data