Vi tar det från början: för din arbetsinsats hos en arbetsgivare får du varje månad lön utbetald till ditt konto. Tanken är att den ska kompensera dig för din arbetsinsats – men ibland kan du som arbetstagare tycka att det behövs lite mer, eller så vill arbetsgivaren ge dig lite extra guldkant för att stärka era band. Då kan det vara dags att förhandla om så kallade löneförmåner.

Anledningarna till att man får en löneförmån kan vara många, men generellt sett handlar det ofta om att företaget inte kan betala en högre kontant lön, men ändå vill vara en attraktiv arbetsgivare och visa god vilja.

– Om arbetsgivaren höjer din lön måste företaget också betala högre sociala avgifter, en kostnad man som anställd inte ser men som kan göra en löneförhöjning dyr för företaget. Då kan en förmån vara ett sätt att ge dig något extra, men utan att kostnaden för företaget blir så hög, säger Jaime Aleite, förhandlare med ansvar för lönefrågor på Akavia.

Läs också: Få koll på ekonomin utanför jobbet

Vem som helst som har en anställning kan förhandla om att få löneförmåner, och väldigt mycket kan komma att klassas som en förmån.
– Jag läste en gång om en person som jobbade på en bondgård. Den personen hade som löneförmån att få ta med så mycket mjölk hem som han behövde varje dag. Kanske inte helt lyckat med tanke på att han var laktosintolerant.

Där kommer lärdom nummer ett in: alla råd om förmåner är generella, och bara för att en förmån passar din kollega behöver den inte passa dig.
– Därför är det jätteviktigt att faktiskt kolla upp vad som gäller för just dig innan du tackar ja eller nej till en förmån du erbjuds. 

Läs också: Fyra råd inför lönediskussionen

En typisk situation där en förmån inte är fördelaktig per automatik är om du är ung och ny på arbetsmarknaden. Att då få ett erbjudande om att ta en lite lägre lön i utbyte mot olika förmåner som till exempel förmånsbil kan kännas lockande – men kan också slå tillbaka.

Jaime Aleite.

– Rent generellt skulle jag säga att i en sådan situation, där du håller på att etablera ditt vuxna liv, är det bättre att satsa på en högre lön. Du kanske behöver spara till en bostad eller bilda familj, och i det läget vill du hellre komma upp i lönenivåerna så att du kan få en bra grundtrygghet.

Läs också: 7 löneförmåner du kan förhandla om

Även så kallad löneväxling, det vill säga att du avstår från en del av dina framtida löneökningar i utbyte mot högre inbetalningar till din tjänstepension, kan vara negativt
i vissa situationer.

– Det kan vara attraktivt om du har nått en viss lönenivå, men om din lön inte har nått upp till den nivå där du slutar tjäna in pengar till den allmänna pensionen kan det faktiskt minska din pension i stället. Då är ju inte förmånen så lyckad.

Förmåner att fundera ett varv extra över

De här förmånerna kan vara jättebra, men de kan också missgynna dig, beroende på vilken livssituation du befinner dig i och vilken lönenivå du har. Tala gärna med Akavia om du känner dig osäker:

 • Löneväxling till högre pensionsavsättningar eftersom en för låg lön nu kan sänka den allmänna pensionen.
 • Aktier och optioner. Vad händer med dem om du avslutar din anställning?
 • Fler semesterdagar. Hinner du ens ta ut de semesterdagar du redan har?

Vad kan man då egentligen få för förmåner? Svaret är att olika företag erbjuder olika saker, men många förmåner finns redan med om arbetsgivaren har ett kollektivavtal.

– Då är till exempel föräldralönetillägg redan med. Går du däremot till en arbetsgivare utan kollektivavtal behöver du fråga om de över huvud taget erbjuder förmåner, för det är ingen rättighet utan en möjlighet. 

Läs också: Så kan du tänka kring förmåner

Även om det går att googla sig till alla möjliga och omöjliga förmåner är det sällan en enskild arbetsgivare erbjuder hela spektrumet.

– Att erbjuda för många olika förmåner blir krångligt rent administrativt för företaget. Ofta finns det därför färdiga paket som inte är förhandlingsbara, eller så tillämpar man en extern portal där du upp till en viss summa kan välja förmåner som passar dig.

Innan man själv ger sig in och förhandlar alltför hårt bör man också tänka igenom hur viktig den förmån man skulle vilja ha egentligen är.
– Arbetsgivaren vill så klart gärna ha dig i sitt team, men inte till vilket pris som helst, och inte om det kräver massor av speciallösningar. Att tro att du ska få igenom förmåner som kräver sådana insatser är inte särskilt realistiskt.

Vanliga löneförmåner

 • Kollektivtrafikkort.
 • Tjänstepension.
 • Friskvårdsbidrag.
 • Hushållsnära tjänster.

Rent generellt kan också sägas att privata arbetsgivare ofta är mer benägna att diskutera förmåner än vad offentliga är, och att du har en högre chans att kunna förhandla dig till specialförmåner om du har någon form av specialistkompetens som är mycket eftertraktad, men oavsett vilka förmåner du lyckas förhandla dig till ska du vara noga med att de regleras i anställningsavtalet.

– Läs igenom det mycket noga, och ring gärna oss och be om en second opinion. Då kan vi uppmärksamma dig på om något verkar konstigt eller inte gynnar dig i den situation du befinner dig i nu. En tumregel är också att man riskerar att bli förmånsbeskattad om du har en privat nytta av förmånen. 

Förmåner på väg in:

Jaime Aleite förutspår att förmåner kopplade till friskvård, psykisk hälsa, distansarbete och hållbarhet kommer att bli mer attraktiva framöver. Några exempel:

 • Tjänstecykel.
 • Erbjudande om samtalsterapi, KBT eller annan psykologhjälp vid psykisk ohälsa.
 • Möjlighet till subventionerat hunddagis för coronahundar.
 • Subventionerad utrustning och möblering till hemma-kontoret.

Förmåner på väg ut:

Enligt Jaime Aleite kan förmåner som inte stämmer överens med företags hållbarhetspolicy komma att minska framöver, till exempel drivmedel och parkeringsplats. Tidigare ofta efterfrågade förmånerna ”rätt till distansarbete” samt ”rätt till eget arbetsrum” kommer nog av naturliga skäl att minska i attraktivitet sedan mars 2020.

Så mycket förlorar medlemmarna på obetald övertid

Gratisjobbet
Tre av fyra Akavia-medlemmar arbetar ofta över, många flera timma ri veckan. Nästan var tredje får inte kompensation för sitt övertidsarbete. Det visar en ny undersökning. Akavia Aspekts granskning om det obetalda övertidsarbetet publicerades i mars 2021.

Så mycket förlorar du på obetald övertid

Sveriges åklagare är tidspressade

Återkommande övertidsarbete kan vara ett hot mot hälsan

Coronan skapar ökade krav på att kunna stänga av jobbet

Arbetsplatsen där få jobbar övertid

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön