Enligt en undersökning som rekryteringssajten Linkedin gjort är ungefär hälften av deras arbetande medlemmar i USA beredda att sänka sin lön med mellan två och fem procent, i utbyte mot roligare arbetsuppgifter, bättre balans mellan jobb och liv, möjlighet till distansarbete eller en bättre chans att växa i sin yrkesroll.

Här finns stora skillnader mellan olika generationer. Att få roligare arbetsuppgifter är viktigt för alla utom den äldsta gruppen 57 år och äldre, som i USA kallas baby boomers. De är minst villiga att sänka sin lön och tycks föredra att låta saker vara som de är.

De som oftast tjänar minst, och som finns i den yngsta gruppen Gen Z 24 år och yngre, är mest intresserade av att byta löneutrymme mot andra fördelar. För den här gruppen är det viktigast att hitta en roll att växa i, men också att jobbet ska vara roligt.

Gruppen millennials som nu hunnit bli 25-40 år, har i många fall både karriärer och familjer att jonglera med. Att få bättre balans i livet är därför den främsta anledningen till att gå med på lägre lön. Men även möjligheten att få styra över var man arbetar utövar en större lockelse på den här gruppen än övriga.

För generation x, 41-56 år, är det ingen av de föreslagna alternativen som sticker ut, även om de generellt är mer villiga att byta lön mot bättre villkor än genomsnittet.

Tittar man i andra änden av undersökningen ser man att det som lockade minst andel att gå med på lägre lön, var utsikten att få en bättre relation till sin chef.

Undersökningen Workforce Confidence Index genomfördes i mars bland Linkedins yrkesverksamma medlemmar bosatta i USA. Mer om undersökningen finns att läsa här: