Nybakade it-akademiker har anledning att fira. Enligt en löneundersökning från Akavia har denna yrkeskategori högst ingångslön av fackförbundets samtliga professioner. En färsk it-akademiker har en ingångslön på 31 800 kronor, vilket kan jämföras med en ingångslön för ekonomer och jurister på 31 000 kronor respektive 30 300 kronor. Lägst ingångslön har kommunikatörerna på 27 800 kronor.

Björn Floderus, analytiker på Akavia.– Ingångslönerna påverkas av flera faktorer, till exempel branschen man väljer eller om man är verksam i privat eller offentlig sektor, säger Björn Floderus, analytiker på Akavia.

Läs också: Löner för it-akademiker år 2022

Bank- och finanssektorn sticker ut i undersökningen. Det är den bransch som lockar med en högre ingångslön för nyutexaminerade it-akademiker, ekonomer och jurister. Ett exempel: en ny ekonom som tar anställning inom bank- och finansbranschen tjänar i snitt nästan 33 500 kronor, enligt undersökningen. Denna ingångslön är drygt 21 procent högre än för ekonomerna inom revisions- och redovisningsbranschen. Ett annat exempel: en nybakad jurist som börjar inom bank- och finanssektorn har en ingångslön på 32 500 kronor – vilket är 16 procent högre än ingångslönen för jurister inom domstolsväsendet. Noterbart i undersökningen är även att it-akademikerna som bestämmer sig för att göra karriär i bank- och finanssektorn får högre ingångslön än dem som börjar på ett it-företag.

Läs också: Knepen som ger dig rätt ingångslön 2020

– Det lönar sig för jurister, it-akademiker och ekonomer att börja inom bank och finans. Dessa yrkesgrupper har kompetenser som eftersöks allt mer av denna bransch, säger Björn Floderus.

Undersökningen visar att personalvetare, samhällsvetare och kommunikatörer har något lägre ingångslöner. En förklaring till detta är att dessa yrkesgrupper i högre utsträckning är verksamma inom offentlig sektor där lönen traditionellt sett är lägre än inom den privata sektorn.

Läs också: Jobb inom it och tech - så blir drömjobbet ditt

– Dessa grupper har inte någon dålig löneutveckling, utan mer en standardutveckling för akademiker. Om vi ser på senaste årets löneutveckling, från 2018 till 2019, så har både kommunikatörer och samhällsvetare fått 3,4 procent medan personalvetare har fått 3,9 procent, jämfört med ekonomer och jurister som fick 3,8 procent och 4,3 procent.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.