Det är viktigt att förhandla sig till en så bra ingångslön som möjligt – den påverkar nämligen din fortsatta löneutveckling hos arbetsgivaren. Därför tar Akavia varje år fram rekommenderade ingångslöner som utgår från medlemmarnas inrapporterade lönelägen. 

Jaime Aleite.– Men det är inte så enkelt att du alltid bara ska lägga fram just den summan som den rekommenderade ingångslönen pekar på, säger Jaime Aleite.

Den kan vara en utgångspunkt inför den kommande löneförhandlingen, men det är flera faktorer som du också ska titta på. Och här kommer vi till det viktigaste: Att läsa på och vara väl förberedd inför anställningsintervjun.  

Läs också: Så förbereder du dig inför jobbintervjun

Faktorer som region i landet, bransch, om arbetsplatsen har kollektivavtal, yrkestitel, arbetsuppgifter och det aktuella marknadsläget är avgörande för om du ska lägga dig lägre eller kanske till och med högre än den rekommenderade ingångslönen. 

 1. Var aktiv! Gör en ordentlig kartläggning av lönen och villkoren på arbetsplatsen och förbered dig med frågor till anställningsintervjun.
  – Det är inte bara arbetsgivaren som bör ställa frågor, den som söker arbete bör vara minst lika aktiv. Visa att du är påläst och ställ de rätta följdfrågorna, säger Jaime Aleite. 
  Om arbetsgivaren under anställningsintervjun presenterar vilken sorts uppgifter du förväntas utföra och vilken svårighetsgrad det handlar om så är det nämligen uppgifter du som arbetssökande kan använda som grund för ditt löneanspråk. 
  – Beskriver arbetsgivaren jobbet som komplext så har du ett gyllene tillfälle, då kan du hänvisa till arbetsgivarens egna ord när du lägger fram ditt löneanspråk, säger Jaime Aleite.  
 2. Vänta!
  Både Jaime Aleite och Abelone Tischbein-Madsen betonar vikten av att lämna löneanspråket så sent som möjligt i ansökningsprocessen. 
  – Vi vet att många arbetsgivare redan på första intervjun frågar vilken lön den sökande har tänkt sig, så det är bra att vara förberedd på det, säger Abelone Tischbein-Madsen. 
  Hon rekommenderar att försöka undvika att svara definitivt. 
  – Du kan ju svara att utifrån den kunskap du har just nu så kan du tänka dig följande, men att du vill återkomma till frågan och en förhandling senare, säger hon. 
 3. Kollektivavtal
  Innan du presenterar ett löneanspråk bör du känna till några grundläggande faktorer, bland annat om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. 
  – Om det inte finns måste du själv stå för en rad kostnader som du inte hade behövt om det hade funnits kollektivavtal. Då bör du förhandla dig till en högre lön än den rekommenderade, säger Jaime Aleite. 
  Du behöver också ta reda på om det ingår några förmåner, få en djupare beskrivning av dina arbetsuppgifter och ta reda på yrkestiteln. 
  – Som nyexaminerad bör du granska lönestatistiken samt fundera över om det är en bra och seriös arbetsgivare som du är på väg till. Du kan alltid vända dig till oss på Akavia för rådgivning, säger Jaime Aleite. 
 4. Geografi.
  Den rekommenderade ingångslönen kan också påverkas av var i landet du söker jobb. I vissa delar av Sverige är det svårt att få tag på rätt kompetens och då kan du höja ditt löneanspråk.  
  – Det här kan du få veta genom att göra research, prata med kontaktpersonen på arbetsplatsen, och läsa rekryteringsannonsen, säger Jaime Aleite. 
  I regioner där det inte är brist på kvalificerad personal eller där pendlingsmöjligheterna är större finns nödvändigtvis inte samma möjlighet. 
 5. Bransch.
  I vissa fall måste du också ta hänsyn till vilken arbetsplats du söker arbete på. Ideella organisationer har till exempel inte samma möjlighet till högre lönelägen.
  – Du bör reflektera över vilken möjlighet arbetsgivaren verkar ha att betala marknadsmässiga löner. Gör en sansad bedömning, säger Jaime Aleite.  
  Ibland kan det vara svårt att få fram uppgifter om en arbetsplats och då kan du som arbetssökande falla tillbaka på den rekommenderad ingångslönen.  
  – Var alltid ärlig och öppen med hur du har kommit fram till ditt löneanspråk, det visar att du är professionell, säger Jaime Aleite. 
 6. Inte för högt eller lågt
  Löneanspråket ska varken vara för högt eller för lågt. Här finns de stora riskerna, menar Akavias experter. Lägger du dig för lågt kan det vara svårt– eller rent av omöjligt – att komma upp till en rimlig lönenivå. 
  Abelone Tischbein-Madsen– Många nyexaminerade är så tacksamma för att de får ett jobb att de inte tycker att det är viktigt att förhandla lönen, men det leder lätt till missnöje senare, säger Abelone Tischbein-Madsen. 
  – Det finns en risk att det blir en tråkig situation där du trivs på jobbet, har ansvarsfulla uppgifter men som inte har sin motsvarighet i lönen, säger Jaime Aleite. 
  Även om arbetsplatsen har årlig lönerevision så är det sällan en anställds lön får ett stort lönelyft.  Men att presentera ett för högt löneanspråk är inte heller bra.  
  – Om man lägger ett löneförslag som är på tok för högt så finns risk att man framstår som oseriös, säger Jaime Aleite. 
  Det kan också stoppa all vidare förhandling då arbetsgivaren anser att ni står för långt ifrån varandra för att det över huvudtaget ska vara möjligt att förhandla.  
 7. Träna!
  Det finns företag som påstår att ingångslönen inte går att förhandla.  
  – Det är ett påstående du bör bemöta och ifrågasätta utifrån att Akavia inte tillämpar löneavtal med fastslagna ingångslöner, säger Jaime Aleite.

– Du har alltid ett förhandlingsläge, säger Abelone Tischbein-Madsen och återkommer till vikten av förberedelse. 
Som medlem i Akavia kan du få intervjuträning via telefon, mejl eller digitalt.

– Du spelar ju inte en fotbollsmatch utan att ha tränat innan. Detsamma gäller här, säger hon.

Läs också: Första jobbet - kolla upp det här innan du skriver på 

 

5 tips som förbättrar ditt förhandlingsläge 

 1. Ta reda på Akavias rekommenderade ingångslön för jobbet.
 2. Ta reda på tjänstens villkor och förmåner, och om arbetsplatsen har kollektivavtal.
 3. Vänta så länge som möjligt med att lägga fram ditt löneanspråk.
 4. Var aktiv under anställningsintervjun.
 5. Ta hjälp av Akavia och träna på intervjufrågor genom telefon, mejl eller i ett digitalt möte.

Kontakta Akavias lönerådgivning.