En medlem undrar om hen inte får någon tjänstepensionsavsättning för den rörliga lön som tjänas in. Akavias specialist på ersättningar, förhandlare och rådgivare David Dahllöf svarar på en medlemsfråga.

Fråga: Jag jobbar som säljare på ett företag och har både fast och rörlig lön. Nu har jag fått reda på att jag inte tjänar in tjänstepension på min rörliga lön, kan det stämma?

Läs också: Allt fler fortsätter jobba efter pensioneringen

Svar: Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal omfattas din anställning av ITP. Har du ITP 1 är det den utbetalade bruttolönen varje månad som ligger till grund för beräkningen av tjänstepensionspremien. Den rörliga lönen ligger då med i beräkningsunderlaget.

David Dahllöf är förhandlare och rådgivare på Akavia, han är expert på ersättningar.

För ITP 2 gäller att den pensionsmedförande lönen är den fasta månadslönen multiplicerat med 12,2 samt den genomsnittliga rörliga lönen som är utbetald under de tre närmast föregående åren. På www.collectum.se finns detta beskrivet mer utförligt.

Omfattas din anställning inte av kollektivavtal, finns det ingen generell reglering kring vad som är pensionsmedförande lön. Det kan vara så att rörlig lön ingår i den pensionsmedförande lönen, men det kan även vara så att rörlig lön inte ingår. Vad som gäller för just dig beror på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet

Du behöver titta närmare i ditt anställningsavtal, i villkoren för din tjänstepensionsförsäkring eller i gällande pensionspolicy, om sådan finns, för att se vad som gäller för just din försäkring. Om du är osäker på vad som gäller för just dig är du välkommen att kontakta Akavias medlemsrådgivning.  

David Dahllöf, förhandlare / Rådgivare på Akavia, svarar på en medlemsfråga

David Dahllöf är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.