Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Pension

Ljumt intresse för ansvarsfullt pensionssparande

Publicerad

Intresset för ansvarsfulla investeringar har inte riktigt slagit rot när det gäller pensionssparande. En knapp tredjedel tycker att ansvarstagande är viktigt, enligt ny undersökning.

Insikten att allt inte går åt rätt håll i världen ligger nog och mal i bakhuvudet på många av oss. Miljön, demokratin, svält, krig och så den här pandemin ovanpå det. Man borde väl göra något, men när? Man har ett jobb att sköta, och kanske en familj som tar resten av uppmärksamheten. Så det blir svårt…

Men varför inte låta dina pengar göra jobbet åt dig? En undersökning som Länsförsäkringar låtit Novus göra visar att det finns stor utvecklingspotential inom ansvarsfullt pensionssparande. Den visar att en knapp tredjedel av svenskarna anser att det är viktigt att pensionskapitalet investeras ansvarsfullt. En betydligt högre andel av deltagarna i undersökningen lyfter fram avkastning och avgifter som viktiga aspekter vid förvaltningen av deras pensionspengar.

– Avkastningen är ju direkt relaterad till hur stort pensionskapital man får den dagen man ska plocka ut sin pension, och det är givetvis viktigt att man inte låter dyra avgifter äta av kapitalet, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Men faktum är att det idag finns många ansvarsfulla fondalternativ att välja bland som kombinerar god avkastning och relativt låga avgifter, samtidigt som pengarna bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Unga och högutbildade något mer intresserade av ansvarsfulla investeringar

Av undersökningen framgår att det är något fler yngre, personer mellan 18–29 år, som anser att det är viktigt att pengarna investeras ansvarsfullt, 37 procent, än vad övriga åldersspann gör. Samma andel återfinns i grupperna universitetsutbildade och studerande.

– Oavsett om du sparar själv eller i tjänstepension så brukar pensionssparandet pågå under en lång period där tiden mellan den första premieinbetalningen och den sista utbetalningen från försäkringen kan sträcka sig över flera decennier. De fonder du väljer kan på så sätt vara en del i att påverka samhället, säger Trifa Chireh.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön

Publicerad