Psykologen och karriärcoachen Lena Mangell har i över 30 år arbetat med livs- och karriärutveckling. Bland annat har hon skrivit flera böcker på temat och även skapat en metod som ska ge individen fördjupad självinsikt om dennes styrkor, drivkrafter och motivation – och därmed bättre möjlighet att göra medvetna karriärval.

Redan på 90-talet, då hon som konsult jobbade med ledarskaps- och medarbetarutveckling på telekomjätten Ericsson, reagerade hon på den något snäva svenska definitionen av ordet karriär. Den som slår upp Svenska akademiens ordlista möts av förklaringar som ”stiga i graderna, i högsta fart, avancemang inom ett yrke”. Lena Mangell använder sig hellre av den definition som återfinns i engelska lexikon: ”livslång yrkeslivsutveckling”.

— Precis så är det – alla har en karriär och den kan se ut på olika sätt. Att göra karriär handlar inte bara om att stiga i graderna och bli chef, det är en negativ och gammalmodig definition, säger hon och fortsätter:

— Därför är också karriärplanering någonting för alla. Vi utvecklas hela tiden och ställs ofta inför olika karriär- och livsmässiga vägskäl där vi behöver fatta beslut, till exempel när vi är unga och i starten av yrkeslivet, när vi har börjat bilda familj, när vi är 40+ och 50+ samt när vi närmar oss pensionsåldern.

Läs också: 5 saker en bra ledare gör - som de flesta andra missar

Lena Mangell förklarar att det, med utgångspunkt i forskningen, åtminstone finns fyra karriärinriktningar:

  1. Experten/specialisten är fokuserad på ett specifikt område och har en stark identitet som expert. 
  2. Den linjära karriärinriktningen handlar mer om att stiga i hierarkin och få en ledarposition av något slag där man har möjlighet att påverka, fatta beslut, uppnå resultat.
  3. Någon med en utvidgande karriärbana är ofta en generalist med en kärnkompetens i mitten som byggs på sidledes. Dessa personer byter oftare uppgifter och jobb än till exempel specialister. 
  4. Den som har en projektinriktad karriär är ofta en entreprenör som uppskattar variation och frihet.

Med kännedom om de olika karriärvägarna blir det också enklare att karriärplanera, berättar hon.Lena Mangell.jpg

— Man kan leda sig själv bättre om man förstår att det finns olika vägar att gå och att man kan kombinera eller växla mellan dem. Den inre drivkraften för en expert är ofta just expertområdet, och då kanske det upplevs som rätt oviktigt att bli chef – risken är att man inte skulle förstå sin roll och istället bli onödigt detaljstyrande.

Läs också: Så funkar motivation

Här gäller det att utgå från sin motivation och hur man är, säger hon och fortsätter:

— Jag är själv psykolog, coach, konsult och egen företagare. Det är en kombination av olika karriärinriktningar, och jag känner att det är rätt för mig utifrån mina drivkrafter. 

Hennes metod för livs- och karriärutveckling heter Life&Career Map och går i korthet ut på att kartlägga och reflektera över sig själv, sin bakgrund och situation: hur har jag hamnat här yrkesmässigt, hur är jag som person, vem/vilka har påverkat mig, vilka är mina värderingar, intressen, drivkrafter och kompetenser, och så vidare. Avsikten är att skapa ökad självinsikt, definiera nya mål och därefter upprätta en konkret handlingsplan.

Det är bra att ibland stanna upp och fundera över vad man vill, vem man är och vad man tycker om. Jag har träffat många som inte har gjort medvetna yrkesval utan snarare har valt baserat på status eller efter vad kompisarna har valt. Det kan leda till att man hamnar i en arbetssituation som blir stressande och utmattande, till exempel om ens personlighetstyp inte passar arbetsuppgifterna.

Sannolikt känner en del läsare igen sig. Med en färsk examen i bagaget ska man ta sig an yrkeslivet samtidigt som klasskamraterna också går vidare mot sina första jobb. En sådan situation kan frambringa en del karriärstress. Lena Mangells råd igen är att försöka utgå från sig själv och sina egna intressen och drivkrafter.

— Man kanske tror att man är likadan som sina klasskamrater för att man har pluggat samma sak, men alla har olika personligheter, bakgrunder, kompetenser, förutsättningar och referensramar. En del kanske har extrajobbat, andra har bott utomlands, vissa vill jobba på icke-vinstdrivande organisationer. Utifrån vad man har gjort och vem man är kan man sätta upp en slags inriktning och sedan utvärdera efterhand.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.

Läs också: Det skiljer framgångsrika personer från andra

Det är förstås inte så enkelt, men ett annat råd från Lena Mangell är att försöka att inte jämföra sig med andra.

— Det skapar stress hos många när de ser framgångsrika människor på Instagram – men då handlar det om att fråga sig: vad är framgång för mig? Det behöver var och en definiera, säger hon och fortsätter:

— Vissa kanske drivs mer av yttre faktorer som lön och status, medan andra tycker att framgång är att kunna ha balans i livet, ingå i ett sammanhang eller ha självbestämmande inom sitt arbetsområde.

Vid karriärplanering är det också klokt att ha ett rimligt tidsperspektiv, berättar hon.

— När jag var på Ericsson på 90-talet var det många som hade jobbat där i 30-40 år och som fick en guldklocka vid pensionen. Det existerar inte längre, utan idag har man ofta flera olika karriärer under sin livstid. Det man väljer nu behöver man inte arbeta med alltid, eftersom man ständigt bygger på kompetens och oftare byter jobb idag. Det kan vara stressande, men innebär även möjligheter.