Ett enkelt sätt att bedöma stabiliteten i en viss bransch är att titta hur tendensen ser ut vad gäller brist på arbetskraft inom området. Det menar Jonas Kolsrud, universitetslektor på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Jonas Kolsrud – Sådana uppgifter kommer regelbundet från Konjunkturinstitutet, och just nu kan vi till exempel se att det finns en tydlig brist på ekonomiska och juridiska konsulter. Där är det definitivt ett sug efter arbetskraft, säger han.

Läs också: Här finns jobben år 2026

Men den sektor som – inte direkt överraskande – har högst brist på medarbetare är it.

– Det är i och för sig ett väldigt brett område, men det är helt klart arbetstagarnas marknad inom alla dess grenar. Bland företag inom datakonsultbranschen rapporterar 65 procent av företagen att de har arbetskraftsbrist. Och det innebär i praktiken att det finns mycket gott om jobb.

När det gäller den bransch som kallas ”finans och försäkring” (enligt SNI, standarden för svensk näringsgrensindelning) så pekar kurvan nedåt vad gäller bristen – men ligger senhösten 2022 ändå över normalnivån, enligt Jonas Kolsrud.

Läs också: Het arbetsmarknad närmånga byter jobb

– Det har gått från att 43 procent av företagen inom finans och försäkring uppgav att de hade brist på arbetskraft i förra mätningen, till 23 procent nu senast. Så det har definitivt börjat vika av, men då ska man ha i åtanke att sett över tid så brukar andelen ligga på 10-15 procent.

Offentlig sektor brukar som regel ses som generellt stabilare än det privata näringslivet, och det gäller antagligen även i dagens läge, anser Jonas Kolsrud.

– Åtminstone är risken att bli uppsagd mindre, men även den sektorn påverkas av ett sämre ekonomiskt läge. Vad gäller arbetskraften kanske det i första hand märks genom att man är mer återhållsam med nyanställningar, säger han.

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, konstaterar att det för närvarande är branscher som har hög exponering mot privat konsumtion som påverkas starkast och tidigast.

Kerstin Eriksson– Konsumenterna har olika ekonomiska påfrestningar, i kombination med en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket gör att vi ser en minskad efterfrågan på arbetskraft i branscher som handel, hotell och restaurang, säger hon.

Arbetsförmedlingens analyser visar att arbetsgivarna, totalt sett, var optimistiska i den inledande återhämtningsfasen efter pandemin.

– De hade ambitiösa anställningsplaner, och hösten 2021 angav 60 procent av arbetsgivarna att de planerade att utöka personalstyrkan. Ett år senare har andelen sjunkit till 40 procent.

Det finns dock några förändringar i samhället som är mer eller mindre oberoende av konjunkturen, där efterfrågan kommer att förbli relativt hög enligt Kerstin Eriksson:

– Trots att vi förutspår en kärvare arbetsmarknad så ser vi ändå en stor brist på utbildad arbetskraft. Det handlar dels om den omfattande gröna omställningen i samhället, men även ökad automatisering och digitalisering bidrar till en stor efterfrågan på utbildad kompetens, säger hon.

Samtidigt konstaterar hon att det inte finns några givna svar på vilka branscher eller företag som kan anses vara trygga respektive otrygga just nu, eftersom det finns mycket som kan påverka utvecklingen i samhället den närmsta tiden.

Läs också: Här är kompetenserna och förmågorna du behöver för framtiden

– Något som ändå är tydligt är att utbildning blir viktigare i en lågkonjunktur. Den som har en akademisk utbildning inom exempelvis it, ekonomi eller juridik har antagligen större chanser än andra att hitta och behålla ett jobb när konjunkturen sviktar.

Så påverkar lågkonjunkturen

Exempel på extra känsliga branscher och yrken:

 • Byggföretag och arkitekter
 • Tjänster kopplade till renovering
 • Hotell & restaurang
 • Detaljhandel, speciellt sällanköpsvaror
 • Varor och tjänster för lyxkonsumtion
 • Investeringsbanker, företagstransaktioner
 • Exklusivt varumärkes- och strategiarbete inom privat sektor

Exempel på mer stabila branscher:

 • Läkemedel, framför allt produktion
 • It-säkerhet; utveckling och konsulter
 • Systemanalytiker, it-arkitekter
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Grön omställning i samhället
 • Offentlig sektor generellt

Konjunkturinstitutet presenterar konjunkturläget

Arbetsförmedlingens analyser och prognoser