Den där känslan ”Åh, vad jag är trött på jobbet” har de flesta av oss upplevt. Kanske i en tillfällig svacka, eller någon gång när det verkligen varit dags att börja planera att byta jobb.

Karriärcoachen Charlotte Hågård understryker att planeringen är en viktig del i en sådan process. Och att processen kan behöva ta lite tid – det är antagligen inte den närmsta månaden, eller kanske ens det närmsta året, som det i praktiken kan bli aktuellt med ett jobbyte.

– Men innan du sätter i gång med planeringsarbetet bör du analysera dagens situation. Vad är det som ”skaver” egentligen – är det exempelvis arbetsuppgifterna, kollegorna, företagskulturen eller chefen? Gör gärna en lista med plus och minus, så klarnar bilden lättare, säger hon.

Läs också: Bli en vinnare med SQ

När du vet vad det är som du upplever som ett problem är det dags att börja agera och göra en plan. Charlotte Hågård rekommenderar en modell som hon beskriver som ”inåt-utåt-framåt”. 

– Först ska du inventera ”inåt”: fundera över dina värderingar och vad som känns viktigt för dig i ditt arbete. Det är alltid väldigt personligt, med allt från utmaningar och samhällsnytta till kollegor och flexibilitet.

Sedan är det dags att titta på dina intressen – det är många som håller på med arbetsuppgifter som de inte är intresserade av, konstaterar Charlotte Hågård. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

– På det sättet kan du börja skapa bilden av ditt idealjobb. Hur skulle du vilja ha det, när det gäller såväl uppgifter som arbetsmiljö? Kanske vill du ha andra saker att göra, eller hitta ett jobb i en annan typ av organisation.

Läs också: Sälj in dig själv på tre minuter - fixa egen hisspitch

Nästa steg blir att göra en bedömning av hur din egen profil passar in i den bilden. Har du de färdigheter, kunskaper och egenskaper som krävs för det jobbet? Eventuellt kan det behövas en kompetensutveckling, vilket är en av anledningarna till att det är så bra att ha en långsiktig plan. 

Efter det är då läge att börja titta ”utåt”. Var finns den arbetsmarknad som skulle kunna rymma ditt idealjobb? Hur ofta blir det lediga tjänster? Tänk på att det är många tjänster som aldrig blir utlysta, så använd ditt nätverk och ta nya kontakter på företag du tycker är intressanta för att få reda på hur det ligger till i praktiken. Börja också följa företagen på Linkedin, eftersom en del bolag enbart berättar om nya jobbmöjligheter där.

– Var öppen för att ta alternativa vägar till den tjänst du vill ha, om det till exempel skulle vara lättare att hitta ett sådant jobb om du byter bransch. Ta i så fall reda på hur det är jobba i den branschen genom att prata med några som arbetar där. Hör dig för i nätverket, det går säkert att hitta någon att kontakta den vägen.

Läs också: 7 steg till vassa Linkedinrekommendationer

När du kommit så långt är det dags att undersöka vilket löneläge som gäller för den typen av tjänst (på Akavia.se hittar du Saco-lönesök).  Det kan vara så att den typen av jobb kräver att du – åtminstone tillfälligt – går ner lite i lön, eller för den delen att jobben i första hand finns på annan ort. Om så skulle vara fallet, och du inte är beredd på att ha en lägre inkomst eller att flytta, så får du anpassa ditt mål efter det.

Det sista steget är att ”gå framåt” och ta beslut.

– Du behöver bestämma dig för vad som ska vara ditt mål och göra en plan för hur du ska ta dig tid. Låt säga att du siktar på att kunna byta jobb inom tre år, vad behöver du i så fall göra de närmsta åren för att förbättra dina chanser?

I planen kan det finnas stort som smått, allt från kompetensutveckling och att utvidga nätverket till att se över din Linkedin-profil.

– Utgå från hur du vill bli uppfattad av de som kan vara intresserad av att anställa dig. ”Om”-delen på Linkedin är din enklaste möjlighet att få fram en säljande pitch som berättar varför de skulle vilja kontakta dig för den tjänst du siktar på. 

Så planerar du ett jobbyte steg för steg:

  • Vad är det som gör att du vill ha ett nytt jobb? Analysera din nuvarande situation.
  • Vad är viktigt i jobbet? Tänk efter vad det som du värdesätter när du arbetar.
  • Vilka intressen har du? Kanske har du hamnat i en roll där du inte får göra det du är intresserad av.
  • Hur ser ditt idealjobb ut? Gör en beskrivning för dig själv vad som bör ingå i det perfekta jobbet.
  • Har du vad som krävs? Kanske behöver du komplettera med nya kunskaper för att ha chans att få idealjobbet.
  • Var finns sådana jobb? Undersök vilka branscher och företag som har sådana tjänster. Eventuellt även var i landet de finns.
  • Finns det hinder att ta hänsyn till? Om idealjobbet till exempel kräver att du flyttar eller går ner i lön – är du beredd på att göra det?
  • Vad behöver du göra framöver? Formulera en plan med vilka aktiviteter som kan få dig närmare det jobb du vill ha.
  • Vilken bild visar du upp av dig? En rekryterare kollar förstås din Linkedin-profil, så se till att ha uppdaterad fakta och porträttfoto. Se över din lista med kompetenser så att den passar det jobb du vill ha (förutsatt att du har de kompetenserna förstås).
  • Kan du få stöd på vägen till nytt jobb? Involvera några positiva, förändringsvilliga personer i din närhet i dina planer så att de kan peppa dig regelbundet. En mentor eller karriärcoach kan också vara en mycket värdefull kontakt längs vägen mot nytt jobb.