Det finns inga regler för hur länge du som arbetslös kan få vänta på pengar från a-kassan. Men Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som granskar de olika kassornas väntetider ger Akademikernas a-kassa högsta betyg.
– Vår framgångsfaktor är bland annat att vi har tät kontakt med våra medlemmar och att vi är lätta att nå när de ringer oss, säger kommunikationschefen Annika Stenberg.

Det var ingen överraskning för Aka­demikernas a-kassa att det blev högsta betyg för deras verksamhet. De har nämligen en egen intern granskningskontroll som ska återkoppla till chefer och handläggare om handläggningstiderna.

Läs också: Het arbetsmarknad när många byter jobb

– Styrelsen har också satt upp målet att ersättningen ska komma till den sökande inom 31 dagar, så att det ska vara som att du får nästa lön, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa. Det finns annars ingen lag eller annan regel som sätter någon maxtid för hur länge en arbetslös kan få vänta på arbetslöshetsersättning.

I Sverige finns tillsynsmyndigheten IAF som ska bidra till att arbetsmarknaden fungerar bra. Ett av deras uppdrag är att granska arbetslöshetskassorna.

– Vi följer automatiskt väntetiden för förstagångssökarna. Det finns en praxis att man ska vara skyndsam i sin handläggning, säger Cathrine Carlberg, chef för granskningsenheten på IAF.
Väntetiden för en förstagångssökare brukar ligga på mellan två och tre veckor.

– Ser vi att det tar upp mot fyra till fem veckor tittar vi närmare för att se vad det handlar om.

Läs också: Att bli uppsagd kan ge bättre jobb med högre lön

Fortsätter samma a-kassa att ha långa handläggningstider öppnar IAF upp ett tillsynsärende.

Styrelsen har också satt upp målet att ersättningen ska komma till den sökande inom 31 dagar, så att det ska vara som att du får nästa lön

– Det innebär att vi bland annat bokar möte med dem för att få en bild av vad det här beror på och hur de ska komma till rätta med det.
En vanlig orsak i enskilda fall är att intyget från den senaste arbetsgivaren har dröjt. I andra fall kan det handla om att en större arbetsgivare har gått i konkurs och att många har förlorat jobben samtidigt.

– På mindre a-kassor kan sådant slå hårdare eftersom de inte har så mycket personal.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

IAF:s tillsynsärenden ska vara en påtryckning och göra a-kassan uppmärksam på att de behöver ta fram åtgärder.

– Så att de känner att det är allvar, men det gör de ofta. De vill själva att det ska fungera så bra som möjligt. Det handlar ju om deras medlemmar.

IAF inleder även granskningar av de olika kassorna för att bland annat se hur verksamheten fungerar och om de har goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Annika Stenberg förklarar varför granskningen av Akademikernas a-kassa fick ett så bra betyg:

– Vi har en tät dialog med våra medlemmar. Vi ringer dem och de ska också lätt kunna kontakta oss, för det hänger ju både på den som söker, att vi får in rätt handlingar, men också på våra handläggare.

Läs också: Kolla avtalet innan du tackar ja till nytt jobb