Akavias förbundsjurist Per-Olof Persson uppmanar alla som står
i begrepp att börja en ny anställning att vara uppmärksamma på vad det är man förbinder sig till när anställningsavtalet undertecknas.

– Många av de villkor som nu har blivit vanligare har förekommit tidigare, men då oftast vart för sig. Det kan till exempel handla om konkurrens eller sekretess, områden som ofta omfattas av kollektiv­avtalen. Det är inget konstigt och ibland finns det goda skäl till det. Det nya är att det handlar om ett stort antal ytterligare villkor i samma avtal som ensidigt gynnar arbetsgivaren, säger han.

Enligt Per-Olof Persson har det ensidiga staplandet av villkor blivit vanligare under 2021, framför allt på jurist- och konsultbyråer.

– Här finns det arbetsgivare som vill göra tilläggsklausuler som innebär att den som bryter mot avtalet kan få avstå sin lön i sex månader utan möjlighet till prövning i domstol. Ibland hävdas det att det handlar om standardvillkor, men det är helt enkelt inte sant. Andra standardvillkor än kollektivavtal finns inte.

En ekonomisk bestraffning i form av skadestånd kan också drabba en anställd som säger upp sig innan hen har arbetat ett visst antal månader, eller har varit sjuk eller vårdat sjukt barn under anställningstiden. Dessutom kan uppsägningstiden enligt avtalet förlängas.

– Resultatet blir en inlåsningseffekt som vi inte har sett tidigare på svensk arbetsmarknad, säger Per-Olof Persson.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Något annat som sticker ut är väldigt långtgående villkor som rör den anställdes arbetsförmåga.

– Till exempel att arbetsgivaren när som helst kan kräva en hälsoundersökning. Det har vi inte heller sett tidigare i Sverige, med undantag för anställningar där det finns stöd för det i lag och kollektivavtal.

Det förekommer också villkor om att tvister som uppstår ska avgöras i skiljenämnd i stället för allmän domstol eller i Arbetsdomstolen.

– Det har förekommit tidigare, men då har det normala varit att arbetsgivaren betalar kostnaderna. Enligt de nu aktuella avtalen ska parterna dela på kostnaderna för skiljeförfarandet, vilket kan kosta mycket pengar för en enskild medarbetare, och kostnaderna täcks inte av det fackliga rättsskyddet.

Per-Olof Perssons kanske viktigaste råd är att läsa hela avtalet noga i lugn, och om det behövs: fråga en expert.

– Den som får ett avtalsförslag som är långt och komplicerat och från ett företag som kanske inte heller har något kollektivavtal kan alltid ringa Akavias medlemsrådgivning. Det är en bra medlemsförmån och vi hjälper väldigt gärna till att granska avtal, säger han.

Läs också: Kolla jobbavtalet – innan du tackar ja

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet

Läs också: Het arbetsmarknad när många byter jobb

Anställningsavtal – saker att tänka på
/ Se till att ha
ett skriftligt avtal.
/ Tvister bör avgöras i tingsrätt eller Arbetsdomstolen.
/ Kontrollera om det finns kollektivavtal. Det reglerar mycket och ger ett grundpaket med villkor du inte behöver förhandla fram själv.
/ Konkurrensklausuler. Se till att de omfattar så kort tid som möjligt efter anställning och diskutera ersätt-
ning från arbets-
givaren under tiden du inte får jobba
åt en konkurrent.
/ Skadeståndsklausuler. Akavia avråder bestämt från att gå med på den typen av villkor.
/ Villkoren. Är du nöjd? Glöm inte att det faktiskt går att förhandla om lön och villkor.
/ Stressa inte – och skriv inte under direkt. Be att få läsa avtalet i lugn och ro. Fråga din blivande chef om något är oklart.
/ Fråga en specialist. Utnyttja din förmån som medlem i Akavia och tala med en förhandlare.

 

De fyra viktigaste sakerna att hålla reda på när du skriva på ett avtal om jobb

Kontrollera att det finns kollektivavtal.

Se upp för skadestånds­klausuler.

Håll koll på konkurrensklausuler.

Se till att avtalet är skriftligt.