I takt med att vi blir allt mer värderingsstyrda, förändras vår syn på vad som är en bra arbetsgivare.

– Vi befinner oss så högt på behovstrappan, så tiden är förbi när vi nöjde oss med ett fast jobb på en arbetsplats som stod för trygghet och stabilitet. Nu handlar det ofta om att känna att man befinner sig i rätt sammanhang, inte minst för den yngre generationen, säger Kristina Bexelius på Innerbrand, en konsultbyrå med fokus på ledarskap och kommunikation.

Där kommer behovet av tydliga och profilerade chefer in i bilden, menar hon.

– Trenden går allt mer åt att lägga vikt vid det personliga. Vi är inte intresserade av att höra företagets budskap, vi vill lyssna på människor och deras historier. I en rekryteringssituation blir det naturligt att kolla vad min blivande chef står för och berättar om i sina egna kanaler.

Läs också: Så bygger du ditt personliga varumärke

Detta hänger då ihop med employer branding och EVP (employee value proposition), det vill säga att företaget ska visa hur det skapar värde för medarbetarna – och därmed är en bra arbetsplats.

– Transparens och tydlighet är två nyckelbegrepp här. Målet kan sägas vara att göra det lättare för blivande medarbetare att ta ställning till om det är en arbetsplats som passar dem. Det är en fråga om matchning – chefer med tydliga varumärken lockar ”rätt” personer.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Precis som med ett företag eller en produkt så är varumärke något man har som chef, oavsett man vill eller inte. Det är något som andra associerar dig med, och du bör se till att göra vad du kan för att styra associationerna mot det hur du själv vill uppfattas, konstaterar Kristina Bexelius.

– Att bygga ditt varumärke handlar egentligen bara om att förstärka det du vill lyfta fram hos dig själv och sedan kommunicera det på ett strategiskt sätt. Ett varumärke måste dock alltid vara autentiskt.

Det är alltså inte frågan om att bygga upp en ”drömbild”, utan att utgå från dina värderingar och din egen ledarskapsfilosofi.

– Det går inte att ha full kontroll över sitt varumärke eftersom det i slutändan är andras upplevelse av dig utifrån den känsla du skapar. Men genom att vara noga med vad och hur du kommunicerar så kan du få en viss kontroll över och därmed bättre dra nytta av ditt varumärke.

Det behöver inte vara ett särskilt tidskrävande arbete, menar hon.

– Tänk så här: någon insats – ett inlägg eller en uppdatering – är bättre än ingen. Dessutom finns det väldigt stora möjligheter att synas eftersom det är så många som inte är bra på det.

 

Kommunikation är därmed ett annat nyckelbegrepp. För att effektivt nå ut till många är givetvis Linkedin en viktig plattform.

– Att vara aktiv på Linkedin är en bra grund för att påverka ditt varumärke. Men det finns även andra sätt att nå ut, till exempel genom att driva en egen blogg eller bidra med inlägg hos andra. Att skriva krönikor och debattinlägg i branschmedier, eller att tala på konferenser

och på nätverksträffar, kan vara förhållandevis enkla sätt att synas och göra sin röst hörd i bra sammanhang.

Kristina Bexelius tipsar om en grundregel i det här arbetet: att fokusera på en fråga eller ett område.

– Det handlar inte om att synas så mycket som möjligt, utan att det blir rätt budskap och kontext. Ett bra knep att nå fram är att ha något att säga. Många missar den detaljen, säger hon och skrattar.

En helt annan väg till att stärka sitt varumärke kan vara att uppmuntra sina medarbetare att göra detsamma.

– Alla har nytta av att sköta sin Linkedin-profil. Om du kan inspirera medarbetarna i ditt team att göra det så kommer det helt klart att vara värdefullt för dem. Samtidigt kommer de att sprida kunskap om företag och kanske även om dig som chef.

 

En del chefer har även behov av att bygga sitt varumärke internt.

– Det kan rent krasst handla om att positionera sig själv i en stor organisation, men framför allt kan det vara värdefullt för teamet. Inte minst kan olika stödfunktioner ha ett behov av att stärka teamet för att få mer gehör för sina frågor.

I det fallet går det att använda interna plattformar som intranät, bloggar och nyhetsbrev – men även möten.

– Hur når du fram i möten? Vilka historier för du fram? Är det oftast klagosånger eller framgångsberättelser? Allt sådant påverkar hur du uppfattas och upplevs – och därmed hur stort inflytande du får.

Läs också: Nätverka med öronen