I det medvetna ledarskapet går ledarskapet från vakthund till vallhund. Ledaren ska inte tala om vad medarbetarna ska göra utan ge dem förutsättningarna att lista ut vad de ska göra för att nå målet.

— Den som inte får ansvar kan inte ta det, men den som får det kan inte underlåta att ta det. Ger man medarbetarna ansvar och förutsättningar för att ta det, blir effektivitetsvinsten enorm, säger Malcolm Wiberg.

År 2013 blev han efter flera år som partner vd för advokatbyrån Lindahl i Stockholm och påbörjade en förändringsprocess, som kom att vara i fyra år.

— Efter det kunde jag blicka ut över en förändrad kultur, fungerande strukturer, ett varumärke som klättrat till femte från plats tio och en fördubblad vinst, berättar han.

Läs också: Tre trender som förändrar arbetslivet i framtiden

— Nyckeln till att vi lyckades var att vi vred oss bort från disciplin och fick in mer lust, passion, och delaktighet. Vägen dit vill jag dela med mig av.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här. 

När han tillträdde som vd saknade han kunskap och erfarenhet av ledarskap och framförallt om hur man bedriver förändringsarbete. Han hittade böcker om varför man skulle förändra, vad man skulle ändra, men inget om hur det skulle gå till. Han utarbetade därför en egen metod som en integrerad del av det dagliga arbetet.

— Efter en uppslitande strukturomvandling hade vi en dysfunktionell kultur och saknade vuxendialog. Vi behövde bygga en kultur där vi lyssnade på varandra, samtidigt som vi förberedde oss för omvärldsförändringarna.

Lösningen blev att inleda en process där organisationen delades in i grupper. Under ett år diskuterade grupperna olika teman. Gruppcheferna byggde därefter en gemensam bild om vad alla medarbetare tyckte var viktigt ur olika perspektiv.

— Den stora kraften i detta var samtalen där vi gav varandra tid och lyssnade. I nästa steg diskuterade vi världen idag, igår och i morgon och hur det påverkade vårt företag. Målet var att arbeta igenom kulturen för att sedan implementera affärsutveckling som en del av organisationens DNA, som en kontinuerlig process, säger han.

Läs också: Så hanterar du utmaningarna med det digitala ledarskapet som chef

För att lyckas krävs också ett förändrat ledarskap. Som chef ska jag inte styra utan leda. Det sätt vi organiserar oss är en rest från 1900-talet med arbetstider, arbetsplatser och befattningsbeskrivningar. Vi är nu på väg in i en värld där komplexiteten är så stor att vi inte kan ha en chef som pekar ut lösningarna. Alla måste vara med och tänka och bygga. Information och beslut måste finnas i samma hand. Då går det inte att styra, bara leda.

För lyckas måste alla ha mål och vision klar, understryker han.

— Vet inte medarbetaren vart vi är på väg, kan hen inte heller ta ansvar för sitt uppdrag. Vi måste också ha roligt.

— Mitt mål är att skapa en miljö som människor vill tillhöra. Lyckas jag inte med det har jag ingen att leda. En del av trivsel är att ha roligt, att skratta och skämta. Om medarbetarna trivs kan vi få del av deras passion och kreativa, och då är vi oövervinnerliga.

Är det inte lite förlegat att prata om uppgiftsorganisationer?

— Vi lever i en brytningstid, och det förefaller fortfarande finnas beteenden och strukturer inom privat och offentlig verksamhet som är kontraproduktiva om det är medarbetarnas delaktighet och passion vi söker.

Det medvetna ledarskapet

I det medvetna ledarskapet går ledarskapet från vakthund till vallhund. Ledaren ska inte tala om vad medarbetarna ska göra utan ge dem förutsättningarna att lista ut vad de ska göra för att nå målet, enligt Malcolm Wiberg, som också är författare till boken Medvetet ledarskap (Ekerlids förlag).

14 punkter för att lyckas med förändringsarbetet

 1. Processen måste ägas av vd
 2. Börja med dig själv. – ”You can not manage other people unless you manage yourself first”
 3. Våga gå före, och walk your talk
 4. Process styrs inte, den leds. Stå i mitten och led med energi
 5. Alla medarbetare måste förstå vart ni är på väg
 6. Hitta ambassadörer för förändringsprocessen
 7. Ta med alla medarbetare som berörs
 8. Tänk delaktighet
 9. Inkorporera processerna i det dagliga arbetet
 10. Var lyhörd men gå inte in och ta över
 11. Håll processerna enkla och hanterliga
 12. Tro på att medarbetarna har vad som krävs för att lyckas
 13. Låt det ta tid
 14. Ha kul, kavla upp ärmarna och kör!