Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Chef

Så är en bra chef - enligt unga medarbetare

Publicerad

Hur vill unga talanger att chefen ska vara? Jo, bland annat gäller det att ge kontinuerlig feedback och att undvika styrning på mikronivå.

I den aktuella upplagan av Academic Works undersökning bland ”young professionals”  svarar 47 procent av de tillfrågade att ”bra chef och ledarskap” är en av de viktigaste faktorerna vid valet av arbetsgivare. Men vad är det då som utmärker en bra chef enligt dessa unga medarbetare?

– Young professionals vill bland annat ha en chef som fattar beslut och gör prioriteringar som tydligt går i linje med bolagets uttalade värderingar. Om det bara står fina ord på väggen – men besluten som fattas i vardagen inte rimmar med dem – då kan det resultera i att duktiga medarbetare ganska fort söker sig vidare, säger Markus Åberg, People Plan Specialist på Academic Work.

Något annat som värderas högt är att ge kontinuerlig feedback, såväl positiv som konstruktiv.

– Positiv feedback handlar inte bara en ryggdunk och tumme upp, utan att kunna vara specifik i exakt vad medarbetaren ska fortsätta med och varför det var bra. Men man vill även ha konstruktiv feedback, alltså hjälp att förstå hur det går att bli bättre på sitt jobb. Chefen ska vara konkret, och säga hur personen kan tänka för att hantera en liknande situation bättre nästa gång.

Att bli involverade i beslut är något som är viktigt för young professionals, men det har relativt många chefer svårt att leva upp till, enligt Markus Åberg.

– Det handlar inte om att alla ska få vara med och bestämma, utan om att man inte vill bli överraskad. Det kan det räcka med att chefen berättar att ett beslut diskuteras i ledningsgruppen – eller att berätta bakgrunden och resonemang när det kommuniceras ut.

Det är också vanligt med en förväntan på att chefen ska vara närvarande och lyhörd.

 

När man inte har en chef som upplevs som närvarande, eller inte bryr sig om ens utveckling eller karriär – då blir det mycket mer intressant att lyssna på erbjudanden från konkurrenter och rekryterare som hör av sig för att prata karriärmöjligheter.

 

Under pandemin har ledarskap och tydlig kommunikation blivit allt mer betydelsefullt, eftersom medarbetaren vill känna sig trygg i oroliga tider.

– När alla arbetar hemifrån så försvinner mycket av den sammanhållning som en fysisk närvaro kan ge nästan automatiskt. Det gäller att kompensera för detta – och det faller då oftast på närmaste chefen att se till att alla i gruppen känner sig sedda, har tagit del av relevant information i tid och får någon form av social kontakt med sina kollegor.

Markus Åberg räknar med att en del långsiktiga effekter av pandemin kommer att börja synas i 2021 års undersökning.

– Framförallt lär det finnas betydligt högre förväntningar på att organisationer smidigt ska kunna samarbeta på distans, och att ha en flexibel arbetsvecka kommer nog bli ännu mer av en hygienfaktor i framtiden, säger Markus Åberg.

Publicerad