När man blir chef för första gången kliver man vanligtvis in i ett helt nytt yrke.

– När du blir chef har du ingen särskild utbildning för denna specifika roll. Du ska vara arbetsgivare, en person som förmår att fånga upp hur medarbetare mår och se till att de får rätt förutsättningar att prestera bra. Du behöver vara uppmärksam på det som händer i verksamheten – inte titta bort när konflikter dyker upp, säger Eva Norrman Brandt som är organisationskonsult, leg psykoterapeut, fil lic inom förändringsledning samt författare till boken Ny chef.

Eva Norrman-Brandt

En del kan dra nytta av tidigare erfarenheter från att leda på fritiden, exempelvis i idrotts- eller föreningssammanhang, medan andra är ovana vid ansvar och att se vad som ska göras.

Du behöver lära dig och förberedas för vad som krävs av yrkesrollen för att und­vika att hamna i situationer där du blir ställd, säger hon.

Den som dessutom står inför utmaningen att bli chef över sina tidigare kollegor måste ställa in sig på att relationerna förändras – för gott.

– Förmodligen kommer du inte att bli ­inbjuden på samma sätt och de kommer inte heller att prata med dig om det ni gjorde förut, eftersom du får makt.

Hur bär man sig då åt för att hitta sin egen ledarstil? Enligt Eva Norrman Brandt måste den bygga på din egen personlighet.

– När du blir chef ska du ansvara för verksamheten och du måste därför förstå helheten. Du ska vara duktig på att kommunicera mål, riktning och ramar. Hur du leder och är kommer att handla om vem du är. Många chefer är ”duktiga pojkar och flickor” och vana vid att ta stort ansvar. Problemet kan bli att man då tar över och inte låter medarbetare ta sin del av ansvaret. Man har svårt att ge mandat och visa tilltro. För att kunna göra det måste du vara duktig på att förklara vad som ska göras och följa upp det.

– De flesta av oss är i dag både välutbildade, självständiga och vill vara självgående. Trenden går mot att ledare ska ge mandat. Kan en chef inte ge det ansvaret blir det väldigt negativt, vilket är något jag ofta ser. Det leder till att medarbetare slutar. 

Läs också: Min chef låter mig inte ta ansvar för min grupp - vad ska jag göra?

Så ska du tänka om du vill skaffa en mentor

Det är fullt naturligt att känna osäkerhet i en ny yrkesroll där man ställs inför helt nya situationer. Eva Norrman Brandt rekommenderar varmt att skaffa sig en mentor eller coach som bollplank. Personen ska inte ha någon maktrelation till dig.

– Gå också en ledarutvecklingskurs, gärna med andra nya chefer. Då skapar du ett nätverk. Var dessutom väldigt noga med att ha en avstämning med din chef: ”Vad är mitt uppdrag och vad förväntar du dig av mig?” Jag har flera gånger sett hur en underställd chef inte vet vilket mandat hen har. I början kan man vara lite smickrad och ställer inga krav. Tyvärr kan det leda till att du gör bort dig på ett sätt som gör att du inte kan fortsätta.

Hon varnar också för att hamna i en position som ”fackföreningsrepresentant”.

– Någon har blivit chef men har tidigare varit kritisk till ledningen och pratat med kollegor om det. Sedan blir hen chef och får insyn och insikt i saker som hen inte såg tidigare och måste agera på ett annat sätt. Då kommer ex-kollegor och undrar ”vad har hänt med dig, förut höll du med oss?” Är du då inte stark och står upp för din nya position blir du ett slags fackförenings­representant. Att bli ett verktyg för tidigare arbetskamrater leder till en ohållbar situation, säger hon.

Hur lär man sig att ta itu med tuffa samtal och konflikter?

– Du behöver en utbildning där du lär dig allt från uppmuntran och motivation till att hålla tuffa samtal och lösa konflikter. Du får då också en ny kollegiegrupp som består av andra chefer.

Eva Norrman Brandt har jobbat med chefsfrågor i över 20 år. Hon framhåller hur fort omvärlden förändras och att det moderna ledarskapet styrs i en riktning som kräver en bredare repertoar. Förr var en ledarstil där chefen pekade med hela handen vanlig.

– Men ibland måste du styra upp och ta beslut. Jag ser exempel på chefer som inte klarar det utan tror att de måste vara demokratiska hela tiden.

Läs också: Snällhet i arbetslivet - nya trenden för att lyckas

Men vår kultur är starkt präglad av medbestämmande?

– Just det är ett uppenbart problem som jag även ser hos erfarna chefer. Man har svårt att gå in och bestämma. Det är synd, för det går att kombinera ett involverande ledarskap med tydlighet. En utmärkt ledare säger ”vi kan inte ha en sådan här organisation utan måste ställa om, vi måste lägga resurser på annat och ta bort vissa saker”. Den typen av beslut måste en chef ta och då finns inte tid för medbestämmande.

– När det sedan gäller att tala om mål är det viktigt med delaktighet: ”Hur kan ni på respektive avdelning bidra?” Tyngdpunkten i ett bra ledarskap ligger på att involvera folk, ge mandat och förtroende. Det här är svårt för den som är ny som chef. Man måste hålla sig lite ”by the book” och lära sig yrket.

Den förändrade ledarrollen har också fått genomslag i rekryteringsprocesserna, noterar hon.

– Från att ha varit expertchefen som rekryterats i kraft av att vara bäst inom sitt område, efterfrågas i dag en duktig ledare som är bra på att få med sig människor, se andra och förstå sin omvärld.

Läs också: Expertens tips för att fatta bättre beslut

Tre råd till nya chefer

  1. Förstå att du har ett nytt yrke och därför behöver stöd, utbildning, träning och en grupp runt dig med kollegor i samma situation.
  2. Inse att ledar­skap handlar mycket om relationer. Många blir överraskade av hur mycket psykologi som ingår.
  3. Jobba på din egen självkännedom. När du går in i en chefsroll tvingas du in i en egen personlig utveckling. Du möter människor och deras reaktioner som triggar reaktioner inom dig – ”Varför har jag så svårt för den här människan men lätt för den här?”