Det är chefens uppgift att göra allt för att lära sig vad som är viktigast för motivationen hos varje enskild medarbetare. Det kan vara beroende på livssituation, ålder och personlighet. Du får skruva upp och ner olika beteenden hos dig själv för att hitta hur du kan motivera var och en och därmed frigöra kraften.

Vi vet att den bästa motivation kommer inifrån. Även lön och andra materiella aspekter av jobbet har förstås betydelse för motivationen, men kommer aldrig att kunna skapa känslan av att göra nytta, känna tillfredsställelse och åstadkomma resultat.

Det finns en uppsjö av goda råd i böcker och på webben om motivation. Här kommer några tankar från mig om vad du skulle kunna göra för att öka den.

  • Beskriv en tydlig vision och mål för det ni arbetar med. Tänk på att berätta varför och vilken strategi du ser att ni ska använda er av för att komma dit. Försök sätta ord på hur du själv har resonerat och var öppen med dina intentioner. Det är lätt att hoppa över detta led, men för att medarbetare och andra ska förstå hur du tänker, måste du berätta det.

  • Visa tillit till medarbetarna när det gäller att avgöra hur ni ska nå målen. Här gäller det att delegera ansvar. Din uppgift är att följa upp hur arbetet går till och vara hyggligt insatt i det, men inte ta över utförandet. Medarbetare behöver olika stöd och hjälp, men tänk på att din uppgift är att stötta och hjälpa personen att själv hitta lösningarna. Det ger arbetsglädje och motivation.

  • Stimulera och ta tillvara nya idéer. Kunskapen och kreativiteten i en arbetsgrupp är bred och djup. Den chef som har förmågan att frigöra den potentialen har vunnit mycket och får medarbetarnas motivation på köpet.

  • Visa omtanke och kärlek till dina medarbetare i vardagen. Varje medarbetare behöver bli sedd som en hel människa och bli bemött med respekt. Här är vi alla förstås olika, men de flesta vill berätta och dela med sig om vad som händer på hemmaplan, hur morgonen har varit och om sina planer för helgen. Small talk är värdefullt för att skapa en motiverande och inspirerande miljö.

Birgitta Rydell, sakkunnig i ledarskapsutmaningarDet är chefens uppgift att göra allt för att lära sig vad som är viktigast för motivationen hos varje enskild medarbetare. Det kan vara beroende på livssituation, ålder och personlighet. Du får skruva upp och ner olika beteenden hos dig själv för att hitta hur du kan motivera var och en och därmed frigöra kraften.

Jag vill avsluta med några ord om att ge inspiration. Vi har alla sett de inspirerande ledarna, estradörerna som lätt kan formulera sig och som alla lyssnar på.  Det är lätt att fastna i den bilden när vi talar om inspiration. De flesta av oss fungerar inte så utan behöver visa vägen och få människor med på vagnen på andra sätt.

Några nycklar till det är att vara ett föredöme, på sitt eget sätt berätta om vision och mål samt visa intresse hur varje medarbetare tycker och tänker.

Läs också: Hur ska jag leda sammanslagningen och få ihop avdelningarna?

Läs också: Så funkar motivation

Läs också: Använd intuition som en dold kunskap