Att vara uppmärksam och lyhörd på medarbetarnas kompetenser och olikheter är en av framgångsfaktorerna till att behålla och lyckas rekrytera kompetens som gör att din verksamhet kan utvecklas framåt. 

Fråga: Jag är mellanchef i en medelstor organisation. Vad kan jag göra för att både behålla och rekrytera kompetens som behövs i verksamheten?

Svar: I många branscher och sektorer på arbetsmarknaden råder det brist på kompetens. Det ställer till problem för många arbetsplatser. För Akavias chefsmedlemmar, är det en av de största utmaningarna i jobbet.

Birgitta RydellDet här svaret handlar inte i första hand om rekryteringsprocessen. Den kan vara hur väl genomtänkt och fungerande som helst, men om inte arbetsplatsen är attraktiv får du inte kompetenta sökande. Därför kommer jag här med några tankar om hur du som chef är med och bidrar till att arbetsplatsen är attraktiv.

En god arbetskultur både i organisationen i stort och den verksamhet du ansvarar för är den främsta nyckeln till att behålla kompetens och vara lockande för nya att söka sig till er. Vad som är viktigt på en arbetsplats är olika från person till person, men några saker kan de flesta skriva under på. Det handlar om öppenhet och att ledningen har förmågan att formulera och värna om verksamhetens värderingar och att se till att dessa präglar det dagliga arbetet.

En lärande miljö behöver finnas både för trivsel och för att utveckla verksamheten.  Det innebär inte i första hand att få gå på kurser och utbildningar. Lärande arbetsplatser präglas framför allt av att få möjligheter att lära sig mer i vardagen genom arbetsrotation, att arbetskamrater delar med sig av kunskap man fått på en utbildning, att hela tiden få lite svårare utmaningar, att få möjligheten att lösa problem tillsammans och att det är tillåtet att testa idéer även om de inte alltid lyckas.

En annan sak som skapar en attraktiv arbetsplats är mångfald i den mening att människor är välkomna oavsett var de kommer ifrån och vilken ålder och kön de har, så länge de har kompetens att leverera det som är verksamhetens uppgift.

Till de här övergripande frågorna om arbetsplatsens kultur och arbetsmiljö, kommer också att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner. Vad det innebär varierar mellan branscher och sektorer, så det gäller att hålla sig uppdaterad och ha koll på hur det ser ut, till exempel genom att använda Akavias lönestatistik. Att det finns kollektivavtal som ger trygghet vid pension och föräldraledighet kan för många ha större betydelse än summan i lönekuvertet.

Att ge anställda möjligheter till professionell utveckling genom utbildningar och karriärmöjligheter inom organisationen har också stor betydelse för attraktiviteten. Arbetsgivaren ansvarar för kompetensutveckling som krävs för att klara sina arbetsuppgifter. En klok arbetsgivare stöttar också medarbetare i att förbereda sig för framtida roller oavsett arbetsplats.

Möjligheter till distansarbete är en ny dimension av en attraktiv arbetsplats som har dykt upp efter pandemin. Tre av fyra av Akavias medlemmar skulle troligen inte söka en anställning där det inte finns möjlighet att helt eller delvis arbeta på distans. Fler än hälften skulle överväga att byta arbetsgivare om möjligheterna till distansarbete i det nuvarande jobbet minskade. Bättre balans mellan arbete och fritid bland annat genom minskad tid för pendling är en orsakerna till att många vill kunna arbeta en del av sin tid hemifrån.

Därmed inte sagt att det inte finns verksamheter där distansarbete inte möjligt eller önskvärt. Det måste förstås vara verksamhetens behov som ska styra. Men den arbetsgivare som inte erbjuder någon sådan möjlighet måste vara medveten om att konsekvensen kan bli att man går miste om talanger. Det blir också viktigt att göra det tydligt vad som gäller när anställningen sker. Det finns medarbetare som gärna vill vara på arbetsplatser där alla är på plats på kontoret och det är kanske just den gruppen som du ska locka till dig om din arbetsplats inte har möjlighet att erbjuda distansarbete.

Läs också: Vad kan jag som chef göra åt min höga arbetsbelastning?

Läs också: Hur ska jag göra för att locka kompetenta medarbetare?

Läs också: Hur kan jag bli bättre på att motivera mina medarbetare?