Ett av de största hindren för tillväxt för småföretag är svårigheten att rekrytera. Det gäller särskilt inom byggsektorn, men även inom hotell- restaurang och övriga tjänstesektorer. Det framgår av årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna.

– Trots att arbetslösheten ligger på runt 8 procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver. Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Trots det är stämningen optimistisk bland landets småföretagare. Många räknar med att konsumtion och upplevelser som fått stå tillbaka under pandemin skapat ett uppdämt behov hos landets konsumenter. Och trots att det är svårt att rekrytera, räknar nästan tre av fyra företag goda möjligheter att växa.

För många dämpas dock framtidsoptimismen av det osäkra världsläget efter Rysslands invasion av Ukraina. Jämfört med förra året ser dubbelt så många småföretagare i år politisk osäkerhet som ett tillväxthinder.

– Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Prishöjningar är att vänta

Sju småföretagare av tio planerar att höja sina priser mot kund, för att kompensera sig för energi, drivmedel och material. Inom handel, transport, hotell och restaurang är andelen nästan nio av tio.

– Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank.