Karin Hagrens titel är Agile Director, och hon skrattar till när hon ska förklara vad den innebär i praktiken.

– Ja, det kan ju låta lite märkligt, att vara både agil och direktör. Men jag arbetar i alla fall med en grupp på ungefär 150 personer som vidareutvecklar vårt spel Candy Crush Soda Saga. Jag lägger mycket av min tid på att coacha medarbetare att bidra till kontinuerlig förbättring och utvecklingsprocesser, säger hon.

De senaste åren har det skett en tydlig förändring i deras processer, berättar hon. Tidigare kunde de utveckla coola tillägg och funktioner i spelet, utan att ha tänkt igenom fullt ut om det skulle bidra till spelarens upplevelse på det sätt som de vill.

– Nu är vi måna om att se till att det inte är en och samma upplevelse för alla användare, utan att den styrs av sådant som deras beteende och erfarenhet. 

Prova nya sätt att arbeta

I juryns motivering när hon fick ledarskapspriset (se nedan) nämner de egenskaper som utforskande, sökande och nyfiken när de beskriver vad som utmärker henne som ledare.

– Jag jobbar ofta utifrån en vision om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Det kan vara något arbetssätt som jag nyligen läst om, eller som jag har hört talas om på annat sätt. Då är jag rätt snabb med att se till att vi provar och ser hur det fungerar. 

Läs också: Hälsofrämjande chef som värnar om helheten

De lär sig tillsammans, justerar om det behövs, och klickar det inte riktigt så undersöker hon gärna ett varv om det går att göra på ett lite annat sätt. Visar det sig trots allt inte vara bra för dem så har hon inga problem med att släppa idén – ”det kommer ju alltid nya”.

– Jag märker att jag brukar ha lätt att få med mig medarbetarna på det här utforskande arbetssätt. Det betyder också mycket att King är en tydligt tillåtande organisation, säger hon.

Delade mellan Sverige och Spanien

Medarbetarna i hennes arbetsgrupp tillhör två olika kontor: i Stockholm respektive Barcelona. Under pandemin jobbar omkring 95 procent hemifrån, vilket på sätt och vis har gjort det enklare att hålla ihop gruppen, menar Karin Hagren.

– Vi är betydligt fler i Stockholm, och tidigare fanns det en risk för att de spanska medarbetarna inte uppfattade det som riktigt jämlikt. Nu kan alla vara delaktiga på samma villkor.

Före pandemin var det endast i undantagsfall någon jobbade hemifrån, men hon antar att det kommer att se annorlunda framöver, med en större flexibilitet.

– Jag vet att folk verkligen har saknat de där små avstämningarna vid kaffeautomaten. Det går inte att ersätta riktigt med digitala lösningar. Jag längtar själv efter att lätt kunna gå och känna av stämningen på kontoret, och direkt stämma av om det behövs. Det är lätt att missa de saker som kan uppfattas som små, men som kan vara viktiga för just den individen.

Karin Hagren

Grunden lades på officershögskola

Hennes ledarskapsresa började på 1980-talet när hon gick ett par år på officershögskola.

– Det var förstås få tjejer i den mansdominerade världen, och så har det varit för mig under resten av arbetslivet. Så det var en nyttig start. Dessutom fick jag direkt lära mig grunderna i ledarskap, som att få människor att förstå och röra sig dit jag vill.

Efter 4,5 år på King har hon bestämt sig för att söka sig vidare, och börjar på konsultföretaget Dandy People i augusti.

– Jag kom till King från att ha konsultat inom främst bank och finans, där fokus krasst sett var på att få pengar att växa. Jag var väldigt nyfiken på att jobba med en produkt som går ut på att folk ska ha kul. Nu vill jag ta med mig det här tankesättet till olika samhällsfunktioner för att försöka få in samma sköna känsla där.

Onödigt svåranvända tjänster

Byggindustrin är något hon har ”snöat in på”, och hoppas kunna bidra till nya arbetssätt för att rent konkret bygga samhället.

– Även inom vården och skolan finns det mycket jag är sugen på att ta mig an. Allt arbete med spel har lärt mig hur man kommunicerar tydligt och enkelt, och det finns många tjänster i samhället som är onödigt svåranvända.

Juryns motivering till valet att ge Stora Ingenjörspriset i Ledarskap till Karin Hagren:

”Mottagaren av priset utövar ett ledarskap som visar vägen och möjligheter och är utforskande och sökande istället för dikterande och styrande. Vinnaren är en nyfiken ledare med stor erfarenhet av arbete i internationell kontext. Hon är både strukturerad och pragmatisk samtidigt som hon är en kulturbärare av rang. Vinnaren har skapat en miljö för aktivt lärande och visar stor öppenhet för förändring. Hon leder geografiskt utspridda personer och team, drar dagligen nytta av sin ingenjörsbakgrund och har fokus inställt på det agila arbetssättet.”

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk