Det var som om världen stod stilla när pandemin svepte över oss, men liv förändrades, och arbetslivet var sannerligen inget undantag. Kala kontor byttes ut mot hemmakontor, och möten blev till pixlar på skärmen – en digital omvälvning som släppte loss nya möjligheter och utmaningar, som en dans mellan det analoga och det digitala.

Övergången var nog rätt så lika för oss alla. Mina morgnar blev fria från framåt-och-tillbaka och fylldes i stället av doften från mitt eget kaffe. Arbete blev mer än bara en plats; det blev en upplevelse, något som kunde integreras i mitt liv snarare än att vara en skugga över det.

Nu, några år senare, har vi behållit det bästa av det mesta: ett par dagar på jobbet, några dagar hemma eller någon annanstans, ett annat sätt att arbeta, som sannolikt är här för att stanna. I relationen mellan medarbetaren och chefen har den finaste och viktigaste valutan blivit tilliten. Tilliten är absolut en förutsättning för att hjulen ska snurra snabbt och effektivt i denna nya värld.

Vi, Akavias professioner, har laptoppen som främsta och kanske enda, tjänsteverktyg. För varje år blir vår dator bättre och mer avancerad. För varje år blir den också mer rustad till att se vad du gör i ditt arbete, i huvudsak för att göra ditt jobb lättare och mer effektivt. Samtidigt samlar den också obeskrivligt mycket data om ditt beteende, som både kan samlas upp av din arbetsgivare och system- och programleverantörer.

Enligt Internetstiftelsens senaste rapport kände tre av tio yrkesverksamma svenskar oro för digital övervakning. För Akavias medlemmar är det bara var tionde.

Kontroll är tillitens främsta fiende. Det kan lätt bli frestande att använda sig av dessa starka verktyg när det förut så självklara sociala samspelet från kontoret försvinner, kanske i all välmening eller kanske för att tilliten börjar tryta, kanske för att produktiviteten går ner, eller kanske, vilket nog är det mest troliga, för att nya tekniska verktyg gör det billigt och effektivt att bearbeta all denna data och hitta mönster hos individer, i vad hen gör, men också vem hen är.

Jag är en stor förespråkare för teknisk utveckling, och jag är barnsligt förtjust i alla innovationer som för oss framåt, men jag är ännu mer förtjust i tillit som bottenplatta i våra jobb, i vårt samhälle. Viktigt är dock att denna tillit går åt båda håll. Såväl medborgarnas som Akavias medlemmars tillit till framtiden och framtidens verktyg är stor. Nu hoppas vi att samma tillit visas oss.

Läs också: Distansarbete är avgörande när medlemmar söker jobb

Läs också: Källkritik och reflektion en allt viktigare del av samhället

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.