Utgå ifrån att allt du gör på din arbetsdator eller telefon kan övervakas av din arbetsgivare. Det säger Andrei Sabelfeld som är professor vid avdelningen för informationssäkerhet på Chalmers tekniska högskola.
– Man bör vara försiktig.

Med hjälp av loggar och olika dataprogram kan arbetsgivare allt enklare övervaka, följa och kon­trollera sina anställda.
Andrei Sabelfeld Foto: Patrik Bergenstav– Det är lätt rent tekniskt. Det är betydligt svårare att säga i vilken utsträckning det sker. Bland annat lagstiftningen sätter vissa begränsningar, säger Andrei Sabelfeld.
– All övervakning behöver dessutom inte vara av ondo. Vi vill till exempel att systemen snabbt ska upptäcka om det kommer in virus, skadlig kod eller liknande.

Vi lämnar hela tiden spår efter oss, oavsett om vi använder en dator, telefon eller ett annat digitalt redskap.
– Jag tycker att man som anställd bör vara försiktig och bland annat fråga sig vilken mjukvara som finns installerad på arbetsdatorn och arbetstelefonen. Det är vanligt att arbetstelefoner är helt kontrollerade av arbetsgivaren som bland annat kan följa och se vilka appar som vi använder oss av och hur och när det sker.

– Och var medveten om att det inte är din telefon, utan arbets-
givarens. Precis som i säkerhetsfrågor kan det vara lätt att glömma det, men man kan verkligen få ångra sig efteråt.

Bör jag utgå ifrån att jag är övervakad?
– Jag tycker att man ska ha som ett basantagande att allt man gör på telefonen och datorn kan övervakas, detta oavsett om det är arbetsgivarens utrustning eller din egen.

Andrei Sabelfeld berättar att han för en tid sedan deltog i en digital konferens med ett företag som har ett eget system för videosamtal och inte vill använda sig av de mer kända på marknaden.
– På min skärm såg det ut som om kameran inte var påslagen, men det visade min dator att den var. Systemet de använder sig av kan alltså streama – trots att det ser ut som om deltagarnas kameror inte är på.
– Samma sak gäller för mikrofoner. Du kan avlyssnas medan du till exempel väntar i en telefonkö trots att det spelas musik i den. Informationen som samlas in kan därefter automatiskt analyseras med hjälp av AI.

Nyligen fick några av studenter på Chalmers i uppdrag att, som en del av en säkerhetstestning av mjukvara, ta fram en kod som loggar vad som sker på ett tangentbord.
– Det klarar de på ett par veckor, säger Andrei Sabelfeld.

Akavia Aspekt reder ut: Digital övervakning på jobbet

Alltmer avancerad teknik i kombination med växande distansarbete ökar arbetsgivares intresse för att digitalt övervaka sina anställda. En del övervakning sker öppet, annan i hemlighet. En majoritet av Akavias medlemmar vet inte om de är övervakade på jobbet eller inte, enligt en ny undersökning. Ungefär hälften uppger att de skulle byta arbetsgivare om de fick veta att de är det.

Följ med på Akavia Aspekts utredning av den digitala övervakningen. Utredningen publicerades i mars 2024.

Så kan digital övervakning på jobbet gå till

Juristen vill se en kartläggning av den digitala övervakningen

Experten: "Övervakning tar bort arbetsglädjen"

Professorn: "Utgå från att allt du gör på jobbet övervakas digitalt"

Arbetsrättsjuristen: "Rättsläget är inte helt klarlagt"