I vår senaste medlemsundersökning är distansarbete en avgörande faktor för när medlemmarna ska söka nytt jobb.

Trenden med att jobba hemifrån till följd av pandemin och en ökad digitalisering som inneburit att det blivit enklare att jobba hemifrån är även en trend som vi kan se hos Akavias medlemmar. Hela 85 procent anser att det är mycket eller ganska viktigt att kunna jobba på distans.

− Möjligheten till distansarbete har blivit en självklarhet för många av våra medlemmar – inte minst för att det blir enklare att få ihop arbetslivet och privatlivet. Arbetsgivare som vill vara attraktiva behöver erbjuda möjligheter till det flexibla arbetsliv som många efterfrågar, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Tre av fyra har sagt att de troligtvis inte skulle söka en annan anställning där möjligheten att jobba delvis eller helt på distans inte finns. Vi kan även konstatera att det finns en skillnad mellan könen.

Vi ser att fler kvinnor än män skulle avstå att söka ett jobb om möjligheteten till distansarbete inte fanns. Att kunna påverka när man som arbetstagare ska vara på kontoret har stor betydelse för det flexibla arbetslivet – en flexibilitet som en stor del av våra medlemmar prioriterar. Det kräver dock att arbetsgivare förstår detta.

– Arbetsgivare kommer också att få det svårt att rekrytera rätt kompetens om de inte erbjuder möjlighet till distansarbete. I praktiken betyder de att arbetsgivare i ännu större utsträckning behöver tänka på att möta arbetstagarnas, det vill säga våra medlemmars behov, men de behöver även hitta nya sätt för hur de ska leda verksamheten, konstaterar Patrik Nilsson.

Läs också: Stort behov av byråkrater framöver

Läs också: De vill prioritera tillväxt och omställning

Läs också: Lee Wermelin: Distansarbete fungerar

Så gjordes undersökningen
Undersökningen gjordes av Akavia inom ramen för Akaviapanelen som speglar förbundets medlemmar. Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar 3 972 gjorda intervjuer under perioden 26 till 30 september 2022 och är genomförd som en webb­undersökning. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 41 procent. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession.