Att vara den där upplysta människan, som i varje givet ögonblick fattar ett klokt beslut både för planeten och sig själv är svårt, för att inte säga omöjligt.

Få av oss klarar det eller orkar vara så insatta som det krävs. Dessutom förändrar ständigt den senaste forskningen synen på vad som är det rätta och det bästa.

Det hållbara arbetslivet har varit högt på agendan för många av Akavias medlemmar under flera decennier. Vi har arbetat med att hitta olika lösningar, men ingen har varit så kraftfull som det enda bra som pandemin fört med sig – att distansarbete fungerar. Visst finns det nya utmaningar och problem, men flexibiliteten som det medför ger många av oss de extra marginaler som så väl behövs för att komma närmare den efterlängtade balansen i livet.

Arbetsgivare och arbetstagare måste nu vårda den här möjligheten och inse att alla inte vill eller bör ha exakt samma lösning. Reglerad flexibilitet faller på sin egen orimlighet och just den fördomsfria attityden till distansarbete kommer att vara avgörande för hur kraftfullt verktyget blir.

När en mötesdeltagare före pandemin ringde in till ett möte från annan ort fanns ofta tanken om att den personen inte ansträngde sig lika mycket som de som var på plats. Att digital närvaro likställs med fysisk måste vara målet nu. Självklart måste tekniken utvecklas så den stöder till exempel hybridmöten och vi måste vara noga med att fortsätta vara lika fördomsfria som under pandemin när det inte funnits alternativ.

Att göra karriär innebär att ibland lägga ohälsosamt mycket tid på våra arbeten. Oreglerad arbetstid har inte varit mycket till hjälp med det stora ansvar som vi tar. Med distansarbete har vi har nu fått möjligheten till ett mycket kraftfullt verktyg. På samma sätt som jag plastar in osten så att den håller längre i kylen kan distansarbete bli lika effektivt och självklart för att öka hållbarheten i arbetslivet.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.