På ett av mina första jobb uppvaktades jag av det lokala fackliga ombudet. Inför lönerevisionen ville ombudet, tillika kollegan, ha mina argument om varför jag skulle ha en högre lön. Kollegan skulle förhandla alla medlemmarnas löner med arbetsgivaren.

Jag var inte helt nöjd med den lösningen då jag utgick ifrån att jag själv skulle ha en dialog med min chef . I en tidigare anställning hade jag fått min nya lön på en papperslapp i mitt postfack – inget samtal, ingen kommentar, nada.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Det var drygt 20 år sedan. Sedan dess har jag jobbat med lönefrågor på olika sätt och möter alla möjliga argument och variationer på löneprocesser. Gemensamt är att rollerna i löneprocessen har förändrats avsevärt.

Chefen har fått en ny roll, liksom medarbetaren, HR och det lokala fackliga ombudet. När lön tidigare fastställdes i centrala förhandlingar med hjälp av tariffer, schabloner och andra tekniska lösningar, fanns det lite utrymme för ledarskapets betydelse eller individens bidrag till verksamheten. I stället lägger våra löneavtal i dag ett stort fokus på processen kring lönesättning, chefens ansvar för lönesättningen och medarbetarens egna prestationer. Facket lokalt fyller fortsatt en viktig roll, men mer som utvecklare, beställare, kvalitetsgranskare och facilitator av löneprocessen.

Själva samtalet hanteras i de flesta fall av medlemmen och närmaste chefen. För att det ska vara möjligt och alla parter ska ha de rätta förutsättningarna krävs det stöd, utbildningar, diskussioner och samordning. Akavia är just nu i full gång med att ta fram ett nytt lönepolitiskt program. Syftet är bland annat att lyfta och förklara dessa roller och funktioner samt sätta löneprocessens olika delar i ett sammanhang.

Min övertygelse är att ingen är bättre lämpad att diskutera ens prestation och lön än medlemmen själv. Ensam är dock inte stark, så känner du att du behöver stöd, prata gärna med medlemsrådgivningen. Vem vet, samtalet kan bli det mest lönsamma du någonsin kommer att ha.

Du hittar svar om löner på vår lönesida: Lön och på Lönefrågan