Den som arbetar på fackförbund får ibland frågan om hur man bäst håller sig anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Numera är svaret inte främst arbetsrättsligt, utan handlar om kompetensutveckling.

Det innebär kort och gott att hålla sig fortsatt uppdaterad och relevant för sin arbetsgivare. Många har hört om den historiska reform som knuffar oss i rätt riktning. Den 1 oktober infördes – tack vare förhandlingar mellan fack och arbetsgivare – ett nytt och vasst omställningsstudiestöd som stärker individens ställning på arbetsmarknaden. De flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år. För första gången ges akademiker reell möjlighet till kompetensutveckling utan oro för hur räkningarna ska betalas.

Vad får då omställningsstudiestödet användas till? Begreppen upskill och reskill ringar in svaret. I korthet betyder upskill att uppdatera befintlig kunskap och erfarenhet, medan reskill snarare innebär att lära om och skaffa nya kunskaper.

En förutsättning för att nyttja stödet är dock att utbildningen stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden, så inga hobbykurser finns tillgängliga. Den som är nyfiken på hur det fungerar kan med fördel vända sig till sin omställningsorganisation.

Det är inte svårt att förstå varför kompetensutveckling har hamnat högt på den politiska agendan. Förmågan att ställa om och lära nytt har blivit en avgörande konkurrensfaktor på en modern arbetsmarknad, och behovet är skriande.

Enligt beräkningar från World Economic Forum behöver mer än hälften av alla som jobbar både kompetensutveckling och omskolning i närtid. Enligt det globala konsultföretaget McKinsey & Company är den enskilt mest grundläggande färdighet som yrkesverksamma bör sträva efter avsiktligt lärande. Med omställningsstudiestödet får du äntligen de möjligheterna.

Läs också: Nya omställningsstudiestödet – så blir du godkänd

Läs också: Så funkar nya studiestödet

Läs också: Livslångt lärande – även när du blir äldre