Vi är alla olika. Det finns inte en studiestrategi som passar alla. Genom att fundera över hur just du fungerar kan du hitta nyckeln till effektiva och framgångsrika studier. Är du morgon- eller kvällsmänniska? Pluggar du bäst hemma, på ett kafé eller ett bibliotek? Är du en ensamvarg eller föredrar du att jobba i grupp?

Kristina Schött är pedagogisk konsult på Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet:
– Det är lite av en experimentverkstad att hitta sin personliga studiestrategi. Vissa tycker om att grotta ner sig under lång tid, andra föredrar kortare studiepass. Vissa tycker om att ha gott om tid, andra gillar att göra allt i sista minuten. Man får prova och känna efter vad som passar bäst, säger hon.

Läs också: Studera med dolda funktionshinder? Så får du rätt pedagogiskt stöd

Det studenter oftast upplever att de har problem med är enligt Kristina Schött att hinna med att läsa, och att läsa på rätt sätt.
– Många som kommer direkt från gymnasiet är inte vana vid att läsa så mycket. Det handlar heller inte om nöjesläsning, vilket kan vara ovant för en del. Att plugga innebär ett annat sätt att läsa: först skaffar man sig en överblick över litteraturen, läser innehållsförteckning och bläddrar igenom, därefter läser man noggrant.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen om studiestrategier?
– Att man antingen kan – eller inte kan. Ungefär som att säga: ”Jag kan inte matte” och att det inte spelar någon roll om man pluggar eller försöker. Det finns alltid en metod, säger Kristina Schött.

– Å andra sidan tror många som har haft lätt i skolan att de inte behöver en strategi. Det kan bli ett obehagligt uppvaknande.

Läs också: 9 tips för att plugga effektivt

Kristina Schött har hjälpt studenter i åtta år på Studie- och språkverkstaden. Enligt hennes erfarenhet har många som sökt hjälp blivit bättre på att organisera sin tid.

– Studenter som börjar göra detaljerade tidsplaner för sina studier och föra noggrann kalender får ofta en aha-upplevelse och känner att det är till stor hjälp.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Hon upplever även att en del studenter ställer för höga krav på sig själva och att studierna då blir för tuffa.

– Man behöver inte alltid sikta på högsta betyg. Kanske måste man tillåta sig själv ett lägre betyg för att över huvud taget orka med studierna.

Under coronapandemin skedde universitetsstudierna på distans. Även om rekommendationerna har slopats kan det även fortsättningsvis vara aktuellt med distansundervisning. Det innebär att studenter förväntas vara mer självgående och att de själva söker hjälp om de behöver. 

– Vissa tycker att det är jätteskönt att plugga på distans. För andra är det otroligt svårt. För att lyckas med distansstudier krävs att man ser det som ett jobb med en början och ett slut. Studierna ska inte ta över hela ens tid. Det är också viktigt att hålla kontakt med lärare och studiekamrater, vilket kan vara svårt, säger Kristina Schött. 

Läs också: Arbetsgivaren som satsar på egen akademi

Råd för att hitta rätt studiestrategi

 1. Hur fungerar du? Fundera över när, var och hur du studerar bäst, men tänk också på att det kan komma att förändras. Vissa studierutiner är dock viktiga för de flesta:
  Studera ostört. Se till att inte något i studiemiljön avleder din uppmärksamhet.
  Se studierna som ett jobb där ”arbetsdagen” är tydligare avgränsad. Det gynnar studierna.
  Vänd inte på dygnet. För mycket pluggande nattetid påverkar dig negativt.
  Plugga lagom mycket. Studier på heltid innebär cirka 40 timmar i veckan. Fördela studierna jämnt så slipper du plugga dygnet runt inför en tenta.
 2. Planera dina studier. Gör en översiktlig planering av hela utbildningen. När behöver du skaffa kurslitteratur? När är examinationerna? Planera den aktuella delkursen mer
  i detalj. Vad kommer att tas upp på föreläsningarna? Vad ska du ha läst och när?
  Gör därefter en kortsiktig veckoplanering. Lägg in så många studiepass att du hinner läsa kurslitteraturen och har tid för repetition och skrivande.
  Lägg även in så kallad bufferttid. Tar pluggandet längre tid än du trodde kan du använda den tiden. Om inte, blir den i stället ledig tid.
 3. Sätt mål. Sätt ett långsiktigt och detaljerat mål för att hålla motivationen uppe. Vad ska du använda studierna till? Vilket jobb siktar du på? Tänk på målet när det känns tungt. Varje bok och delkurs är ett steg på väg mot målet.
  Sätt även upp kortsiktiga mål för terminer, delkurser, veckor och dagar.
 4. Tänk på detta när studierna går trögt: Lyssna inte på dina känslor. I stället för att oroa dig över att en text är svår – bara läs! Du kommer närmare ditt mål även om du bara förstår hälften.
  Motivationen kommer alltid tillbaka!

Gör så här för att läsa effektivt!

Både översikts- och djupläsning är viktigt för förståelsen.

 1. Före läsningen: Läs baksidestext och innehållsförteckning och bläddra i boken. På så sätt får du en överblick över ämnet och du kommer att läsa snabbare och effektivare.
 2. Under läsningen: Läs ostört och aktivt. Ställ frågor om innehållet och hitta svaren medan du läser. Anteckna stödord. Ta pauser ofta.
 3. Efter läsningen: Skriv en sammanfattning. Detta hjälper dig att förstå vad du har läst. Genom att skriva kort får du bara med det väsentliga, vilket ger dig en överblick.