Ett kollektivavtal kännetecknas av att fackförbund har förhandlat fram villkor och förhållanden i en specifik bransch för medlemmarnas räkning. Förutom att undersöka om det finns ett kollektivavtal hos arbetsgivaren du är intresserad av, är det också viktigt att ta reda på vad det i så fall innebär. 

– Det är viktigt att du känner till vilka förmåner som finns för dig som arbetstagare, säger Jonas Lidberg.

Kollektivavtalet tar till exempel hand om många löneförmåner och anställningsvillkor. 

– Det handlar bland annat om avsättning till tjänstepension, antal semesterdagar, sjuk­lönetillägg, föräldraledighetstillägg och oändligt mycket mer, förklarar han. 

Det finns inga krav om att bolag ska vara bundet av ett kollektivavtal, men om arbetsgivaren inte har det måste du själv förhandla om villkoren. Du behöver också vara noga med att det framgår av ditt anställningsavtal att din lön ska revideras årligen samt vilka försäkringar du omfattas av.

På Akavias hemsida kan du se vilka som tecknat kollektivavtal inom den privata sektorn. 

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här. 

Fakta: Kollektivavtal

  • Kollektivavtalet finns till för att du och dina arbetskamrater inte ska tvingas konkurrera om jobben genom att acceptera lägre och lägre löner eller sämre och sämre arbets­villkor. Kort sagt: det förhindrar bland annat lönedumpning.
  • Akavia och arbetsgivarna förhandlar regelbundet om kollektivavtalen. Hur länge avtalen gäller beror på vad parterna har kommit fram till.
  • Ett centralt avtal förhandlas fram mellan Akavia centralt och en arbetsgivarorganisation. Det här kallas också för ett branschavtal.
  • Den lokala föreningen på arbetsplatsen kan också förhandla fram lokala kollektivavtal som gäller enbart hos den arbetsgivaren. 

Tre viktiga frågor när du söker jobb

Att vara nyutexaminerad och kastas ut på arbetsmarknaden är inte alltid helt enkelt. Jonas Lidberg ger dig svaren på vanliga – och viktiga – frågor när du är i färd med att hitta jobb.

Jag är mitt inne i en ansökningsprocess för ett jobb jag gärna vill ha. Vad ska jag ange för löneanspråk?

Jonas Lidberg svarar: Vi har inga ingångslöner i våra löneavtal, utan Akavias uppfattning är att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån medlemmens erfarenheter. Här kan jag bara betona vikten av att förbereda sig innan.

Hur lång kan en prov- eller visstidsanställning vara?  

Jonas Lidberg svarar: Arbetsgivaren har möjlighet att provanställa en medarbetare i sex månader, men arbetsgivaren har också rätt att visstidsanställa medarbetare i upp till två år. Då är det viktigt att det framgår i avtalet att anställningen är uppsägningsbar, ifall man under den perioden får ett ännu bättre erbjudande.

Och en fråga att ställa till dig själv: är vi överens om vad rollen innebär?

Jonas Lidbergs kommentar: Den här frågan är jätteviktig. Det är inte ovanligt att medlemmar kontaktar oss för att berätta att rollen inte är vad man tänkt sig. Därför är det viktigt att ställa kontroll­frågor och dela synen du själv har så att ni verkligen är överens om vad rollen innebär.

Läs också: Kolla jobbavtalet - innan du tackar ja!