Det blir sammanlagt tre motioner som Akavias studerandesektion lägger fram vid Sacos studentrådskongress i mitten av maj.

En av motionerna handlar om att Saco studentråd ska ställa sig bakom en minimigräns på tio timmars lärarledd tid på grundnivå i högre utbildning. Frågan om ökad lärarledd tid för samhällsvetenskapliga utbildningar är en fråga som studerandesektionen har drivit tidigare.

Fortfarande få lärarledda timmar på svenska lärosäten

Evelyn Frylen

– Att vissa av våra studentgrupper får nöja sig med så lite som sex timmars undervisning per vecka är för dåligt och gör dels att kvalitén på undervisningen blir lidande och dels att våra utbildningar ses som mindre värda, säger Evelyn Frylén, vice ordförande i Akavias studerandesektion och kongressledare.

– Frågan har blivit aktuell nu igen till följd av coronapandemin och de stängda lärosätena. Sju-åtta timmar i veckan var för lite när man var på plats, men när man nu inte ens får samma möjligheter att diskutera materialet med sina kursare kommer så få timmar att göra att utbildningskvalitén försämras.

Läs också: Så får du din studieekonomi att gå ihop

En annan motion handlar om att Saco studentråd ska ha tydligare åsikter vad gäller kompletterande kurser för utländska akademiker som kommer till Sverige. Den här motionen kom till som följd av att en person som sitter i styrelsen har direkt erfarenhet av systemet kring kompletterande kurser.

– Här anser studerandesektionen att det är en stor samhällsförlust när akademiker som kommer till Sverige inte får möjlighet att komplettera sina utbildningar och skaffa sig svenska motsvarigheter till sina examina - inte minst inom legitimations- och bristyrken, säger Evelyn Frylén.

Den sista motionen är ett förslag på stadgeändring. Vid förra årets kongress avgjordes en omröstning på lotten. Akavia studerandesektion vill göra det svårare för det här att hända och lämnar därför ett förslag till ny arbetsordning.

Evelyn Frylén ser fram emot kongressen och hoppas med att Akavia ska få gehör för flera av motionerna.

– På kort sikt hoppas vi att kongressen ska tycka som vi och att det som idag är Akavia studerandesektions åsikter ska bli Saco studentråds åsikter. Så blir Saco studentråd en bättre representant för Akavias studentmedlemmar. På lång sikt vill vi ju se de här förändringarna i samhället också.

Under kongressen brukar diskussionerna vara livliga och olika förbund måna om att bevaka och försvara sina medlemmars intressen.

– Akavia studerandesektion är bland de mest aktiva och diskussionsglada förbunden, så vi brukar vara bra på att få igenom i alla fall någon av våra motioner.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.