En rapport från branschorganisationen Almega IT & Telekomföretagen från 2020 visar att omkring 70.000 nya medarbetare behöver anställas i it-branschen fram till 2024. Behovet understryks av SCB:s Arbetskraftsbarometer för 2020, där sex av tio arbetsgivare uppger att de kommer att lida brist på systemvetare och programmerare de kommande åren.

– Alla vi som är i branschen måste ta ett ansvar för att kunna hantera kompetensbehoven. Redan i dag är det en stor generell brist, så det går inte att vänta på att det kommer till exempel statliga satsningar på utbildningar, säger Johan Thyblad, vd på it-konsultbolaget Solita.

Läs också: Kompetenserna du behöver i framtiden

Han menar att dagens behov till stor del handlar om själva grundförutsättningarna för ett konsultbolag: att matcha medarbetarnas kompetens med det kunderna efterfrågar.

– Det innebär för närvarande att vi behöver kompetens inom bland annat plattformslösningar i molnet, olika sätt att hantera data och koppla ihop datakällor och om hur man bygger smarta algoritmer för att göra rätt analyser. Mycket kretsar kring hur man kan skapa värde ur data och hålla ordning på information, alltså information management. Att hantera digital information på bästa möjliga sätt har blivit en mycket viktig del av alla bolags verksamhetsutveckling, säger han.

Läs också: Hög tid att börja med aktivt vardagslärande

Johan Thyblad.

Den där matchningen är förstås ett rörligt mål, eftersom kundernas behov hela tiden förändras.

– Därför gäller det att ha en genomtänkt plan för kompetensutveckling så att man fortsätter att vara att relevant för kunderna.

Läs också: Så blir du en framgångsrik projektledare

För Solitas del innebär det bland annat Solita Data Academy, som drogs igång hösten 2020. Där var fokus på att rekrytera personer som nyligen har tagit examen, eller var helt nyexaminerade, för att ge dem en kort utbildning i det som behövs för att de ska kunna komma ut i konsultuppdrag. 

– Det var verkligen inget fel på utbildningarna som de har gått, men det går inte att komma ifrån att det saknades en del speciella kvalifikationer som behövs i våra kundprojekt. Under några veckor fick de därför fördjupade kunskaper i bland annat olika programmeringsspråk och infrastrukturella lösningar.

Läs också: Tio tips och åtta fällor för ett coachande ledarskap

Under hösten hålls även en akademi för nyrekryterade personer med mer erfarenhet, där de får möjlighet att komplettera sin kompetens med bland annat kunskap om moderna molnlösningar.

De har också lanserat Solita Growth Academy under 2021, där det dels finns moduler med inriktning på generell kompetens som ledarskap och rekrytering, men även utbildningsprogram för olika professioner.

– Det här är något vi kommer att fortsätta utveckla de kommande åren. De utbildningar som ingår där kommer kunna användas för att spetsa till kompetensen hos kandidater, men även för att ge befintliga medarbetare ett nytt lager av kunskap.

Läs också: Så påverkas chefernas ledarskap vid distansarbete

Men även om de nu gör flera satsningar på att se till att medarbetarna kontinuerligt har den kompetens som efterfrågas, så ligger en del av ansvaret hos individen, understryker Johan Thyblad.

– Det rör sig otroligt fort i den här branschen, och som anställd måste man ha ett genuint tekniskt intresse och vara nyfiken på förändringarna. Visst kan vi skapa en solid struktur för kompetensutveckling, men mycket hänger på individens engagemang. Det vi som arbetsgivare i första hand kan göra är att skapa förutsättningar för att var och en ska kunna bygga på sin kompetens.

Han anser att mycket handlar om just att ”bygga på”, inte att helt växla spår och genom någon form av reskilling lära sig ett helt nytt område.

– Vissa tekniklösningar blir gamla, och då minskar volymerna. Men jag kan inte se att vi i dag har någon kompetens som kommer att bli helt obsolet inom överskådlig tid.

Läs också: Så kan VR ersätta videomöten

Även om han pekar på att det är en snabbrörlig bransch de befinner sig i, så är det fullt möjligt att vara proaktiv i sina satsningar på kompetensutveckling.

– Det är inga förändringar som kommer ”out of the blue”, och att alla kunder plötsligt kommer att använda helt nya lösningar. Har man koll på trender så går det att se vad som är på gång. Vi har till exempel etablerat ett tech-team med seniora konsulter som har i uppgift att nosa upp vad som händer i branschen.

När de ser en tydlig rörelse åt något håll kan Solita då se till att ha några konsulter med specialkompetens som ligger kompetensmässigt längre fram inom just det området.

– Sakta men säkert börjar det rulla i en riktning. Men det gäller också att utgå från att det verkligen rullar. Vi skulle kunna lockas att lägga hur mycket som helst på utbildning för att täcka in alla tänkbara områden. Men det blir otroligt dyrt, så det gäller att det är kompetens som är efterfrågad på marknaden, säger Johan Thyblad.

Läs också: Så får du team att högprestera

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.