Medianlönen bland de it-akademiker som har svarat på Akavias löneenkät steg till 53. 000 kronor förra året, jämfört med 51. 000 kronor året dessförinnan. Det placerar dem näst högst bland Akavias professioner, efter ekonomer som ligger i toppen (54. 300 kronor).

Ida Inga – It-akademiker är en grupp som fortfarande är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, och vi ser inget som pekar mot att det skulle mattas av, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

En av anledningarna till att de kan få välbetalda jobb är att det finns behov av deras kompetens inom i stort sett alla branscher, konstaterar hon.

– De kan även relativt lätt röra sig mellan olika branscher, så om de upplever att de halkar efter i löneutvecklingen finns det goda möjligheter att leta sig vidare.

De branscher som ligger i topp när det gäller it-akademikernas löner är finans (63.300 kronor), bank (60.000 kronor) och försäkring (59.000 kronor).

– Det är inte överraskande, för det är branscher som överlag ligger bra till lönemässigt. Det märks även hos bland annat ekonomer och jurister.

Läs även: Brist på it-kompetens i norr

Det finns dock en nykomling bland branschernas fem-i-topp, nämligen media som har tagit sig in på delad tredje plats med en medianlönenivå på 59.000 kronor. Därmed försvann byggbranschen från topp-fem detta år.

En titt på de branscher som ligger lägst i statistiken visar att revision har halkat ner till näst sista plats, tillsammans med branschen ”samhällsskydd och rättsskipning”, med en medianlönenivå på 46.800 kronor.

– Revisionsbranschen ligger generellt sett på aningen lägre lönenivå än andra. Dels är det lägre ingångslöner inom revisionsbranschen och dels är det många yngre medarbetare inom just revision.  

När det gäller olika sektorer visar det sig att it-akademiker som arbetar inom den privata sektorn som regel ligger på en högre lönenivå än de offentliganställda: medianlönen hos privata arbetsgivare är 55.861 kronor, mot 49.500 kronor för statligt anställda och 47.900 kronor för de som arbetar inom kommunal verksamhet.

– Även om statsanställda it-akademiker fortsätter att ligga på en lägre medianlönenivå jämfört med privatanställda, så är it-akademiker den av Akavias professioner som har högst medianlön inom den statliga sektorn, säger Ida Inga. 

Dessutom är it-akademiker den profession som är bäst betald utanför storstadsregionerna. Medianlönen i Storstockholmsregionen är 57.535 kronor, Göteborg 53.000 kronor, Malmö-Lund 52.000 kronor, Syd 49.000 kronor, Mellan 49.685 kronor och Norr 48.700 kronor.

Läs även: 70 it-akademiker saknas 

Det kan jämföras med exempelvis jurister i region Mellan (45.400 kronor) och ekonomer i region Norr (45.944 kronor).*

Just region Norr har det skrivits en hel del om på sistone, och det har lyfts fram ett snabbväxande behov av it-kompetens inom inte minst den expansiva industrin i norra Sverige. 

– It-akademikerna är visserligen de som ligger på högst medianlönenivå i Norr, men den där efterfrågan som det har talats om har inte riktigt slagit igenom på lönesidan än. Hittills har inte akademiker varit det hetaste villebrådet, utan industrierna i norr har behövt börja med att fylla upp inom andra funktioner först.

Dessutom upplever hon att det är en del som behöver lösas kring bland annat infrastruktur innan det kan bli frågan om stora flyttvågor av kompetens till exempelvis Norrbotten och Västerbotten.

– Det finns en del som måste komma på plats, men det här är definitivt en region som vi har anledning att följa noga under de kommande åren, säger Ida Inga.

Det så kallade rålönegapet, det vill säga skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, hamnade på 2.600 kronor (män 54.000 kronor, kvinnor 51.400 kronor) förra året.

– Det innebär att gapet har ökat något jämfört med föregående år, vilket inte är den utveckling vi hade velat se. Hos exempelvis kommunikatörer har gapet istället minskat, och det hoppas vi kunna se framöver även hos it-akademiker. Jämställdhetsfrågan är viktig för hela professionen, inte minst för att klara kompetensförsörjningen framöver, säger Ida Inga.

 * Det här är den regionindelning som används i Akavias lönestatistik: 

 StorStockholm: Stockholms län och några av de större kommunerna i Uppsala län.

Göteborg: De större kommunerna runt Göteborg, inklusive norra Halland.

Malmö-Lund: De större kommunerna i Skåne län.

Mellan: Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Dalarnas län (exklusive kommunerna ovan).

Syd: Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län (exklusive kommunerna ovan).

Norr: Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.