Här är fem tips för hur du lyckas med den digitala jobbintervjun.

  1. Video - inte telefonsamtal. Först och främst – tar er tid att organisera ett videomöte och inte bara ett telefonsamtal. Under ett videosamtal kan ni få en tydligare bild av den som ni pratar med genom att ni får ett ansikte på personen och ser åtminstone lite av dennes kroppsspråk.
  2. Förbered kandidaten genom att komma med grundläggande information och enkla praktiska tips inför det digitala mötet. På det viset kan ni skapa rätt förväntningar. Det kan vara att ge namn och titel på personerna från företaget som ska delta på videointervjun. Det kan också handla om att tydliggöra vad som förväntas av kandidaten vad gäller tekniken, till exempel att man ska ha en bra uppkoppling.
  3. Försök få kandidaten att känna sig bekväm. Man behöver inte gå direkt in på själva jobbet utan kan mjukstarta genom att prata mer personligt – ungefär som ett snack vid kaffemaskinen fastän digitalt. Kom ihåg att det första videomötet kan komma att prägla den bild som kandidaten får av arbetsgivaren.
  4. Fokus på relevans. Undvik inte att prata om pandemin, utan var öppen och tydlig med hur företaget hanterar situationen. Man kan också fråga hur kandidaten hanterar situationen och hur denne motiveras under distansarbete.
  5. Tonalitet. Ni kan även använda bakgrundsbilder eller en bakgrundsvideo på företaget så att det ser ut som att ni sitter i den miljön som ni och kandidaten så småningom kommer att återvända till. Det kan skapa en mer personlig och autentisk känsla under mötet och ge kandidaten en bättre uppfattning om företaget.

Läs också: Söka jobb på distans - tips till dig som söker jobb

Läs också: Personlighetstester är bra i rätt sammanhang

Läs mer om forskarnas syn på personlighetstester på Akavia