Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

Publicerad

Blombuketter och chokladkartonger som skickas hem till tjänstemäns privatbostäder som tack för ett ”bra” jobb. Eller kommentarer i affären om hur söta barn de har.
Det är bara två exempel på subtila och svårutredda hot mot statstjänstemän.

Tre till fyra gånger per termin samlas ett nätverk med säkerhetschefer från 13 av Sveriges myndigheter för att diskutera och hjälpa varandra i arbetet mot hot, våld och trakasserier.

– Även om det är frågan om olika myndigheter är likheterna större än olikheterna när det gäller våra problem på det här området, säger Mikael Svensson som är Åklagarmyndighetens säkerhetschef och ordförande i nätverket.

Läs även: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

En gemensam fråga som diskuteras bland flera av deltagarna är till exempel att göra det möjligt för fler tjänstemän att skriva under åtminstone en del av sina offentliga beslut med anställnings- eller tjänstgöringsnummer i stället för med sitt namn. Förhoppningen är att det ska leda till minskad personcentrering.

Enligt vad som är allmänt känt har det inte genomförts något attentat mot en svensk åklagare sedan två män med kopplingar till det kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack för snart 15 år sedan detonerade en kraftig sprängladdning alldeles i anslutning till den dåvarande chefsåklagaren Barbro Jönssons bostad i Trollhättan. 

– Däremot har det skett en viss ökning när det gäller trakasserier mot åklagare, vilket är tillräckligt allvarligt. Om en åklagare känner sig hotad eller otrygg i sin yrkesutövning är det risk för att personen inte vågar utföra sitt arbete, säger Mikael Svensson.

Läs även: Arbetsplatserna som är mest utsatta

Han berättar om en ny kategori av kriminella. De är ofta ganska unga och har ett uttalat förakt för myndigheter och myndighetspersoner.

– Häktade med restriktioner vet att de brev som de skickar läses av åklagarna. Ibland använder de breven till att chikanera eller hota, till exempel genom att rita en bild med innebörden att åklagaren ska dö eller skriva ut åklagarens hemadress. Det finns en uttalad skrämseltaktik från en del åtalades sida.

Mikael Svensson ger flera exempel på mer eller mindre subtila hot mot åklagare, till exempel om hur personer kopplade till kriminella strukturer rörde sig i en åklagares trädgård när hen inte var hemma eller som av en tillfällighet ”stötte” på en åklagare när hen är ute och handlade med sin familj och sa: ”vilka söta barn du har”.

– Andra beställer varor i enskilda åklagares namn eller så skickas det chokladkartonger och blomsterbuketter hem till åklagarna som ”tack för ett bra jobb”,
allt för att visa att man vet var de bor.

Funkar det?
– Ingen räcker upp handen och säger att jag ägnar mig åt självcensur eller har bytt arbete för att minska risken för att jag själv eller någon i min familj ska råka illa ut.
Det är därför svårt att mer exakt veta hur stort problemet är. 

– Åklagarmyndigheten tar dessa frågor på stort allvar och förstärker nu i höst säkerhetsorganisationen med nya medarbetare. 

 De ingår i samarbetet
Myndigheterna som ingår i samarbetet är Domstolsverket samt de tolv som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Granskning om hot och hat på arbetsplatser

Var fjärde medlem har utsatts för hot, våld eller trakasserier

Var fjärde Akaviamedlem som arbetar inom vissa kommunala och statliga myndigheter har utsatts för hot, våld eller trakasserier på jobbet under de senaste två åren. Mest utsatta har anställda inom Kronofogden och Migrationsverket varit.
– Nu krävs det åtgärder, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.
Här hittar du vår stora granskning om hot mot tjänstepersoner som bara gör sitt jobb som publicerades i oktober 2021.

En av fyra medlemmar hotas på jobbet

Arbetsplatserna som är mest utsatta

Åklagaren: Jag känner mig ensam och utsatt

”Vi får lära oss att hantera situationen”

”Risk att hotade inte vågar utföra sitt arbete”

”Viktigt att ha policy för nolltolerans”

Ministern: ”Vi ser över ökat skydd”

Läs också: Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Läs också: Åklagarna får ny säkerhetsavdelning

Akavia efterlyser åtgärder för ökad trygghet

Behöver du hjälp på jobbet, kontakta Akavia för rådgivning

Publicerad