Sedan 1990-talet arbetar den internationella samarbetsorganisationen OECD med att utveckla olika index som beskriver anställningstryggheten i medlemsländerna. Indexen bygger på en sammanvägning av lagstiftning, kollektivavtal och rättspraxis, och ger en överblicksbild.

Som grafiken här nedan visar utmärker sig Sverige framför allt när det gäller – för arbetsgivaren – generösa regler kring visstidsanställningar.

Ett land som under senare år ofta lyfts fram i den politiska debatten om lagen om anställningsskydd, las, anställningstrygghet och a-kassan är Danmark med sin så kallade flexicurity­modell. Den brukar beskrivas som ett svagt anställningsskydd i kombination med en generös arbetslöshetsförsäkring och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

Läs också: Spelet om den svenska modellen

I den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna står det bland annat att ”arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell”.

I våras publicerade Saco en jämförelse mellan Sverige och Danmark som bland annat visar att den danska arbetsmarknadsmodellen inte har lett till bättre resultat än den svenska. Flexicuritymodellen har enligt rapporten till exempel inte inneburit lägre trösklar in på arbetsmarknaden och är inte mer gynnsam för grupper som står långt från jobb. Både Sverige och Danmark har svårt att integrera grupper av arbetslösa med begränsade kvalifikationer, vilket är extra tydligt när det gäller äldre arbetslösa, invandrare och ungdomar.
Trots lägre anställningsskydd är det i Danmark fler ungdomar än i Sverige som varken arbetar eller studerar, högre nivåer av långtidsarbetslöshet bland äldre och en lägre sysselsättningsgrad.

Spelet om den svenska modellen - arbetsrätten under press

Arbetsrätten har blivit en av de hetaste politiska stridsfrågorna. Pressade av politikernas hot om lagstiftning kom fack och arbetsgivare för några veckor sedan efter intensiva förhandlingar till slut överens om hur bland annat lagen om anställningsskydd kan förändras. Vad händer nu med den svenska modellen? Akavia Aspekt granskade spelet om den svenska fackliga arbetsrättsmodellen i december 2020.

Spelet om den svenska modellen

Sverige utmärker sig kring visstids­anställningar

Så har arbetsrätten förändrats på 120 år

Svenska modellen satt under press

Även kvalificerade jobb kommer att digitaliseras

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.