Med ett intresse för straffrätt, förvaltningsrätt och polisrätt låter det som att vägen från Uppsala universitet till Polismyndigheten i Stockholm inte krävde någon snitslad bana för Anna Owens. Med uppsatsen om Europol på cv:t var steget därefter till Rikskrim inte heller så långt.

Den fackliga banan inleddes för åtta år sedan då hon blev ordförande för Saco-S nationella avdelningar vid myndigheten.
– Jag vill använda mitt engagemang för att förändra och utveckla polisens verksamhet med akademikerna i fokus, säger Anna Owens.

Att arbeta för bättre villkor och arbetsmiljö för de cirka 3 000 akademiker som är anställda på Polismyndigheten är hennes huvuduppgift även som nationell ordförande för Saco-S. En undersökning som Akavia och Saco-S gjorde nyligen visade att det behövs. Många civilanställda inom polisen är missnöjda med ledarskap, lön och tystnadskultur. Tre av fyra svarade att de ville byta jobb.

Läs också: Tre av fyra civilanställda inom Polisen vill byta jobb

– Det är en tydlig trend och ett stort problem. Polismyndigheten är i en tillväxtfas och tappar samtidigt seniora medarbetare med stor erfarenhet. Det resulterar i produktionstapp och ökade kostnader för att lära upp nya medarbetare.

Anna Owens tycker att rekryteringen borde handla mer om framtida kompetensbehov och inte styras av det som har varit. Beslutet om målet att 70 procent av de anställda ska vara polisutbildade skapar tydliga utmaningar. Detsamma gäller lönetänket där det nu görs en politisk satsning för att höja de polisutbildades löner. Saco-S vill i stället se lön efter kompetens och prestation.

Läs också: Utmaningar med ambulerande fackliga medlemmar inom bemanningsbranschen 

– Brottsligheten blir allt mer komplex och kräver att polisen bygger upp kompetenser inom många områden. Det gäller på stödavdelningar, och nu allt mer även inom kärnverksamheten. Ekonomer som kan analysera företag, pengaflöden och bokföring är ett exempel och inom it behövs en mängd kompetenser, plus förstås alla typer av forensiker som arbetar med att säkra bevis, gör olika typer av analyser och undersökningar med mera. Då räcker det inte med att en väldigt stor del av de anställda bara har gått den tvååriga polisutbildningen, säger Anna Owens.

Som ordförande är det också hennes uppgift att driva Saco-S politik, både externt och gentemot myndighetsledningen.
– Att jobba fackligt inom polisen är en stor utmaning, men det är ett intressant uppdrag. Målet är alltid att skapa en god dialog som leder till en bättre verksamhet, säger Anna Owens.

Läs också: En bra dialog är a och o

Anna Owens

Yrke: Nationell Saco-S-ordförande på Polismyndigheten sedan 2018. Anställd som jurist på samma myndighet.
Utbildning: Juristutbildning på Uppsala universitet och en magister
i företagsekonomi från Högskolan Väst.

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.