Som handläggare på UHR är Kerstin Martínez en del av det remissarbete som myndigheten gör i att bedöma utländska utbildningar för utövande av reglerade yrken i Sverige. Yrkena finns på 15 olika statliga myndigheter.

– Jag tittar på hur utbildningarna förbereder för yrkena och om det finns skillnader jämfört med svenska utbildningar som skulle kunna hindra den sökande från att lyckas i sitt jobb i Sverige, säger hon.

Dessutom är Kerstin Martínez alltså ordförande för Saco-S-föreningen på UHR, ett uppdrag där tidsåtgången varierar med behovet.

Kerstin Martinez.– Jag har möjlighet att arbeta 100 procent om det krävs, men snittet kanske ligger på ungefär halva min arbetstid.

Hennes fackliga karriär startade på Migrationsverket i Stockholm 2017, där hon blev invald i föreningens styrelse nästan från start. Därför var steget till styrelsearbete även på UHR efter ett jobbyte inte särskilt långt.
– Framför allt får man bättre kunskap och större förståelse för den komplexa verksamhet som bedrivs på många myndigheter. Jag har också kompetensutvecklat mig, till exempel genom att bli bättre på att förhandla.

Hon brinner särskilt för medlemsvård. Att hjälpa medarbetare som behöver stöd eller få komplicerade saker förklarade:
– Det känns fint att kunna bidra. Dessutom är det väldigt uppskattat bland kollegor.

Aktuella uppgifter i föreningen just nu är att se över avtal, arbetsmiljöförbättringar, riskbedömningar (bland annat av flexikontor) samt att få till en samverkansprocess.

Till saken hör också att UHR håller på att införa den så kallade utvecklingsmodellen där arbetet med it-styrning ska bli mer agilt och tvärdimensionellt.

– Utöver det följer vi vår verksamhetsplan och fokuserar på medlemsvård, löner och delaktighet i rekrytering. Vi är en lite mindre styrelse än tidigare, men å andra sidan en väldigt engagerad styrelse.

Kerstin Martínez skulle gärna se att fler valde att engagera sig fackligt – och se det som en möjlighet.

– Man får vara med om att påverka och förbättra sin arbetsplats. Samtidigt är det en merit som bland annat visar att du har diplomatiska färdigheter, säger hon.

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.

Läs också: Karriär som fackligt förtreoendevald: ”Extremt kul att vara på högsta nivå”

Läs också: Så startar du en lokal fackklubb

Läs också: Så har han utvecklats i sitt yrkesliv genom fackliga förtroendeuppdrag