Jag har ju alltid haft åsikter, främst om orättvisor. Det är nog det som
är grunden i mitt fackliga engagemang, säger Anna-Karin Knutsson Eriksson.

Det började redan i elevrådet i skolan och fortsatte alltså i klubben på bageriet i Skellefteå på 1990-talet, men en arbetsskada ledde henne in på en ny bana där hon först läste in gymnasiet och sedan tog en civilekonomexamen 2004. Det var då det skulle vara slut på det fackliga.

– Det gick väl så där, konstaterar hon. Hon anställdes 2008 som projektledare på kommunledningskontorets internationella enhet. Två år senare fick hon frågan om hon kunde tänka sig att bli Civilekonomernas lokalombud på avdelningen.

– Sommaren 2014 gick ordföranden i Sacorådet på kommunen i pension. Då fick jag förtroendet att ta över det uppdraget.

Därmed var Anna-Karin Knutsson Eriksson definitivt tillbaka i det fackliga.

– Om man har åsikter vill man också påverka. Det har jag alltid försökt göra med allas bästa i fokus, men det fungerar bättre om man kan göra det helhjärtat och på heltid.

Mycket av hennes engagemang har handlat om arbetsmiljö och arbetsrätt. På kommunen jobbar flera förvaltningar nu aktivitetsbaserat och under pandemin *är det distansarbete för många.

– Vi skulle just börja implementera en ny modell för friskare arbetsplatser när pandemin kom. Delar av det fick vi skjuta på. Det har dock fungerat ganska bra med distansarbete. Vi klarar ju av ganska mycket när vi väl måste, säger Anna-Karin Knutsson Eriksson.

En stark drivkraft för henne är att göra nytta för medlemmarna:
– Det roligaste är att arbeta för att ge medlemmarna bästa möjliga villkor att göra bra jobb utifrån de förutsättningar vi har i kommunen. Jag vill ge dem så stort utbyte som möjligt av sitt medlemskap.

En annan är ny kunskap:

– Eftersom jag jobbar med samordning av 14 olika Sacoförbund måsta jag sätta mig in i villkoren för många yrken. Jag lär mig saker varje dag och får jobba med nya frågor som triggar mig. När det är slut på utmaningar är det nog dags att söka sig någon annanstans, men där är jag inte ännu.

Läs också: Hon tar strid för kollegorna

Läs också: ”En bra dialog är a och o”

Läs också: Så arbetar ett regionalt skyddsombud

Det här är ett Sacoråd

Ett Sacoråd är ett frivilligt lokalt samverkansorgan för förbunden och deras medlemmar inom Saco. Ett antal Sacoförbund har beslutat att gemensamt stödja och ge förutsättningar för ett samarbete på lokal nivå. Kärnan i uppdraget har sin grund i samverkan. När medlemmarna och Sacoförbundens lokalföreningar vill samarbeta sker det enligt vissa förbestämda principer.
Källa: Saco, Handbok för Sacoråd

Här kan du läsa mer om Sacoråd.