Carl Korch är anställd som jobbcoach på Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning. Där lägger han 77 procent av sin arbetstid. De övriga 23 procenten går till förtroendeuppdragen.

Den fackliga banan fick en rejäl knuff framåt på ett möte 2018. En stor del av styrelsen i den dåvarande lokala Sacoföreningen, inklusive ordförande och vice ordförande, avgick med omedelbar verkan.

– Det slutade med att jag blev vice ordförande. En kort tid efter det blev jag också representant i förvaltningsgruppen och avdelningens samverkansgrupp, säger Carl Korch.

Samverkan är ledordet i uppdragen. I teorin har han sju dagar på sig att läsa in handlingar med ärenden som ska diskuteras i förvaltningsgruppen, FVG (som är nivån över avdelningens samverkansgrupp, SVG, där han också deltar) och sedan behandlas av politikerna i arbetsmarknadsnämnden.

– Vi brukar få handlingarna på torsdag eftermiddag, så i praktiken måste jag läsa dem på helgen. Ärendena berör ofta saker som kommer att ske. Då blir det mitt jobb att förstå vad förändringarna kan innebära för medarbetarna och ställa frågor om det i förvaltningsgruppen.

Handlingarna som ska läsas kan vara omfattande statliga utredningar, inkomna handlingar och anteckningar från arbetsplatsträffar. I hans SVG handlar mycket om att informera om vilka konsekvenser kommande beslut kan få för medarbetarna på avdelningen.

Just möjligheten att kunna ställa frågor är viktig i den roll Carl Korch har. Men den kräver att han är väl insatt och i princip kan lika mycket som tjänstemän som jobbar med frågorna på heltid.

– Att kunna ställa frågor är mitt kraftfullaste verktyg. Den möjligheten har du inte som vanlig anställd. Frågorna och svaren tas med i förvaltningsgruppens protokoll som blir offentliga handlingar och kan läsas av intresserade på vårt intranät.

För uppdragen för Sacorådet finns drygt sex timmar per vecka reserverade. Ram­tiden för att vara huvudskyddsombud är tre timmar per vecka.

– En skillnad är att skyddsombudets ansvar även omfattar chefers och deras arbetsmiljö. De andra uppdragen gäller ju medlemmarna i de Sacoförbund som ingår i Sacorådet, säger Carl Korch.

Han tycker att uppdragen har utvecklat honom som yrkesperson:

– Ja, på flera sätt. Förutom samarbete och förhandlingar har jag också blivit en bättre utredare. Kunskapsbanken jag har med mig fylls ständigt på.

Carl Korch är också huvudskyddsombud för Akavia på hela förvaltningen samt lokalt skyddsombud på sin avdelning.

Läs också: Så startar du en lokal fackklubb

Läs också: Polisens huvudskyddsombud gör skillnad för kollegorna

Läs också: Har man åsikter kan man också påverka

Det här är ett Sacoråd

Ett Sacoråd är ett frivilligt lokalt samverkansorgan för förbunden och deras medlemmar inom Saco. Ett antal Sacoförbund har beslutat att gemensamt stödja och ge förutsättningar för ett samarbete på lokal nivå. Kärnan i uppdraget har sin grund i samverkan. När medlemmarna och Sacoförbundens lokalföreningar vill samarbeta sker det enligt vissa förbestämda principer.
Källa: Saco, Handbok för Sacoråd

Här kan du läsa mer om Sacoråd.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.