Efter att ha arbetat som bland annat specialistsjuksköterska och barnmorska hamnade Lena Amorøe på IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Utredningsarbetet där gav mersmak och fick henne att söka sig till polisen 2016.

I princip direkt när hon började som civil brottsutredare blev hon tillfrågad om att bli vice ordförande för Saco-S polisen region Väst. Att jobba fackligt var dock inget nytt för Lena Amorøe som på IVO hade varit regionordförande i Vårdförbundet.

– Eftersom det ingick en del juridik i den brottsutredarutbildning jag fick gå kändes det naturligt att gå med i facket, och engagemanget hade jag ju med mig, säger Lena Amorøe.

Efter fyra år kom nästa fråga: vill du bli regionalt huvudskyddsombud?
– Det var en fantastiskt rolig uppgift där jag verkligen hade stor nytta av min erfaren­het som inspektör på IVO.

Bara ett år senare tog hon nästa steg och är sedan 1 januari 2021 ett av två nationella huvudskyddsombud på Polismyndigheten. Hon är vald av de tre civila fackförbunden på myndigheten medan kollegan är vald av Polisförbundet. Tillsammans arbetar de för att de drygt 34 000 medarbetarna ska få en bra arbetsmiljö.

De årliga systematiska arbetsmiljöuppföljningarna ger dem en bild av hur varje region och avdelning jobbar. Lena Amorøe beskriver uppgiften som att bygga en bra skyddsorganisation, från enheternas skyddsombud via huvudskyddsombuden och vidare till nationell nivå.

– Vi jobbar här och nu, men samtidigt strategiskt. Under pandemin har vi till exempel varit delaktiga i att snabbt få fram skyddsutrustning och rutiner för medarbetarna, och för dem som kunde jobba hemifrån lyfte vi vikten av det digitala ledarskapet. Det händer hela tiden saker som påverkar ur arbetsmiljöperspektiv, säger hon.

Även Rysslands krig i Ukraina har inneburit nya arbetsuppgifter:
– Där får vi bland annat ta höjd för att det kan påverka hur medarbetare vid gränskontrollen mår.

Lena Amorøe gillar det breda helikopterperspektivet och variationen, men hon har också utvecklat några hjärtefrågor: psykisk ohälsa, hot och våld mot medarbetare samt ledarskap.

– Och jag ser att vi gör skillnad. Akademikerna med alla sina nischade kunskaper gör fantastiskt mycket nytta inom polisen. Därför måste vi skapa attraktiva arbetsplatser så att vi kan behålla all kompetens, säger Lena Amorøe.

Läs också: Har man åsikter kan man också påverka

Läs också: Hon tar strid för kollegorna

Läs också: "En utmaning att jobba fackligt inom polisen"

Utmaningar löser du bäst med stöd

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare  som kan ge stöd och råd  om det hettat till på jobbet.  Här kan du få hjälp.

Det här är Saco S

Akavia är en av delparterna i paraplyorganisationen Saco-S. Saco-S är en förhandlingsorganisation för Sacos statligt anställda akademiker, organisationen består av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart, och tecknar grundläggande kollektivavtal om exempelvis pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S.

Vill du starta en Saco-S förening på din arbetsplats, gå med i den som finns eller bara veta mer om vad det är så hittar du mer information här.