Medlemmen, i dag jurist på ett bolag, var sedan 2015 anställd som biträdande jurist på en advokat­byrå. Sommaren 2016 noterade han att provisionen inte utbetalats, något som delvis fortsatte även följande år. 

Efter fruktlösa försök att få ut sina pengar inledde han en serie samtal med arbetsgivaren. Diskussionerna ledde inte någonvart eftersom arbetsgivaren hävdade att medlemmen ville ha betalt för jobb som delägaren, alltså arbetsgivaren, själv hade utfört.

Arne de Lange, jurist på Akavia.– Jag sträckte mig väldigt långt för att undvika en rättsprocess, men deras bud gick inte att acceptera. Jag ville verkligen undvika tingsrätten, för man har sitt rykte som jurist att tänka på, säger medlemmen. 

Han beskriver hur ovärderlig Akavias rättshjälp varit under resans gång och att han inte hade vågat gå in ensam i en rättsprocess, trots att han trodde på sitt mål. 

– Min hemförsäkring hade inte täckt rättegångskostnaderna om jag förlorat. För mig var det viktigt att rättshjälpen fanns med hela vägen, redan i de utomrättsliga tvisteförhandlingarna. Arbetsgivaren saknade kollektivavtal, medan jag var fackansluten. En ombudsman från dåvarande Jusek trädde in som medlare och det var ett bra stöd att ha någon att diskutera med.

Läs också: Stängdes av från jobbet utan sakling grund

Med stöd av en omsorgsfull redovisning av arbetade timmar gick medlemmen, biträdd av Akavias förbundsjurist Arne de Lange, till tingsrätten. Den gick helt på medlemmens linje och förra hösten tilldömdes han närmare en kvarts miljon kronor i utebliven provision och ränta. Arbetsgivaren överklagade till Arbetsdomstolen som inte gav prövningstillstånd.

Läs också: Hon ska bli finansiellt fri som 45-åring

Vad rekommenderar du andra som är i samma situation du var i?

– Tala med Akavia och dra dig inte för att söka hjälp tidigt, något man har rätt till via sitt medlemskap. 

Arne de Lange menar att tingsrättsdomen bekräftar nödvändigheten att medlemmar säkrar skriftlig bevisning i form av provisionsunderlag.

– Beträffande lön ligger bevis­bördan på den som vill ha betalt. Vår medlem hade ett tydligt anställningsavtal och åberopade en väldigt detaljerad tidredovisning. Då menade domstolen att bevisbördan gick över på delägaren som i praktiken hävdade att medlemmen ville ha betalt för jobb som delägaren utfört, men det ansåg tingsrättaren att denne inte kunde styrka. 

Läs också: Cheferna kräver för mycket av mig

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.