Håkan, en nyutexaminerad Akavia­medlem i 20-årsåldern – som egentligen heter något annat – fick på senhösten 2021 en provanställning på ett företag i eventbranschen. Allt verkade bra tills det var dags för lön. Decemberlönen som skulle ha betalats ut i slutet av januari 2022 dök aldrig upp på kontot.

I början av februari avslutades prov­anställningen och arbetsgivaren lovade att både december- och januarilönen skulle betalas ut den 25 februari.

Håkan fick arbetsgivarintyg till a-kassan och ett positivt skriftligt betyg för väl utfört arbete.

Arne Vergee– När något sådant här händer är det viktigt att agera på en gång. Kontakta arbets­givaren och påtala vad som har hänt, men kontakta även ditt fack medan det fortfarande finns tid att sätta i gång en löneindrivning, säger Arne Vergee, förbundsjurist på Akavia.

Akavias förhandlare träffade arbetsgivaren i februari 2022 och gjorde en överens­kommelse om att båda månadslönerna skulle betalas i slutet av februari och att slutlönen för februari skulle betalas i mars.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Eftersom inga pengar kom inleddes därefter en löneindrivning. Enligt förmånsrättslagen (FRL) måste en arbetstagare begära det aktuella företaget i konkurs inom tre månader efter att lönen tjänades in för att få ta del av den statliga lönegarantin.

– Därför är det viktigt att inte vänta eller tro på nya löften om att pengarna ska komma. En arbetsgivare som inte betalar i tid är inte sällan oseriös.

I slutet av mars delgavs arbetsgivaren en uppmaning att betala. Arbetsgivaren valde att bestrida fordran och hävdade plötsligt att Håkan inte hade skött sitt jobb. Håkans lönefordran gick därmed från klar och otvist­ig till tvistig. Huvudregeln är då att inte begära ett företag i konkurs.

Håkan fick hjälp av Akavia att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Domen kom i slutet av augusti och innebar att arbetsgiva­ren hade två veckor på sig att betala. Inga pengar kom då heller och i november begärdes företaget i konkurs.

– Även när en fordran är tvistig är det bråttom. Man måste påkalla förhandling eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten inom fyra månader efter att lönen skulle ha betalats. Om man slutligt får rätt genom en dom, men arbetsgivaren ändå inte betalar kan arbetstagaren ansöka om konkurs och i slutändan komma i åtnjutande av lönegarantin, säger Arne Vergee.

Läs också: Akavia vann tvist om provision i domstol

Läs också: Arbetsgivaren höll inne med miljonprovision

Läs också: Konflikt på jobbet – Gör ditt jobb ändå så ökar dina möjligheter till en lösning

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.