Fråga: Som småbarnsförälder händer det ibland att jag behöver ”vabba”. Men när jag anmäler vabb till min chef verkar hen allt som oftast vara av åsikten att jag kan arbeta hem­ifrån, det vill säga ”vobba”. Är det något jag är tvungen att göra om chefen begär det? Jag tar ju inte ut lön för de dagarna utan går på föräldrapenning från Försäkringskassan...

Svar: Jag föreslår att du börjar ställa dig själv frågan om vad som är viktigast i situationen som du beskriver. Ska du verkligen arbeta när ditt barn är sjukt och vad är i så fall anledningen? Är det för att ingen annan kan utföra arbetet när du vabbar eller att du riskerar att ha ett berg av arbete på skrivbordet när du kommer tillbaka? Det är i så fall frågor att lyfta med din chef.

Läs också: Detta gäller för dig som behöver vobba

Blanda inte ihop begreppen ”vabb” och ”vobb”! Att vobba är ett annat ord för att jobba, men det sker samtidigt som du är hemma med ett sjukt barn. ”Vobb” ska vara frivillig. Det är din rättighet att vara hemma med ett sjukt barn utan krav från arbetsgivaren om att samtidigt arbeta.

Läs också: Vabb och vobb - detta gäller

Det framkommer tydligt av föräldraledighetslagen att arbetsgivaren inte får missgynna arbetstagare utifrån deras föräldraskap. Dessutom är arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen skyldig att arbeta med aktiva åtgärder för att möjliggöra att du kan kombinera ditt arbete med ditt föräldraskap. Om din chef pressar dig till att arbeta under vabb råder jag dig att kontakta Akavia.

Läs också: Vabb på semestern eller under föräldraledigheten?

Om du ändå väljer att vobba, var uppmärksam så att du inte går emot Försäkringskassans regler och blir återbetalningsskyldig. Du kan inte uppbära lön och föräldrapenning under samma dag, förutsatt att du inte delar upp dagen. Om du arbetar medan du är hemma med ett sjukt barn ska detta rättmätigt betalas av arbetsgivaren.

Den här texten har tidigare varit publicerad

Då Akavia har bildats efter en sammanslagning mellan de två professionsförbunden Jusek och Civilekonomerna har de båda tidigare förbundens tidningar lagts ned. Därmed har också möjligheten att ta del av det historiska innehållet försvunnit. I stället driver det nya förbundet Akavia nu medlemstidningen Akavia Aspekt. Vi har valt att fortsätta möjliggöra läsning av vissa artiklar från Jusektidningen Karriär och från Civilekonomen här på webben, trots att tidningarna inte längre existerar. Den här texten tillhör dessa tidigare publicerade artiklar. Har du invändningar mot innehållet i denna text med tillhörande bilder eller invändningar mot att materialet är fortsatt tillgängligt, vänligen vänd dig till ansvarig utgivare för Akavia Aspekt.

Jessica Rosén, förhandlare/rådgivare på Akavia

Jessica Rosén är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.