Frågor om pension är ofta något man gärna skjuter på framtiden. Vid årsskiftet kom ett nytt avtal för medarbetare inom kommun och region. Här reder Akavias försäkringsexpert och förhandlare/rådgivare Olle Kvarby ut frågetecknen kring det nya pensionsavtalet.

Fråga: Det finns ett nytt pensionsavtal inom kommun- och regionsektorn från och med i år. Jag har KAP-KL. Jag fick nyss reda på att jag eventuellt kan göra ett val. Vad innebär det?

Svar: Från den 1 januari i år finns ett nytt tjänstepensionsavtal i kommun- och regionssektorn. Det heter AKAP-KR och är en uppdatering av det tidigare AKAP-KL som är en helt premiebestämd pension.

Olle KvarbyPremieavsättningen har höjts till 6 procent av lönen upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp, som i år motsvaras av en månadslön på 46 438 kronor, och 31,5 procent därutöver. Alla som hade AKAP-KL före årsskiftet har förts över till AKAP-KR. AKAP-KR kommer att vara den enda tjänstepensionsplanen i sektorn. Den andra varianten av tjänstepension, förmånsbestämda KAP-KL, för födda 1985 eller tidigare, har stängts vid nyår, men undantag och övergångsregler finns.

Så vad gäller då för dig som hade KAP-KL före årsskiftet? Den som hade KAP-KL och som den 31 december 2022 hade en lön under 7,5 inkomstbasbelopp har flyttats över till AKAP-KR. Om man under åren 2023–2026 får en lön över taket, får man tilläggspremier som varierar mellan 0,5 procent och 8 procent, beroende på ålder. Det avser lönedelarna över taket.

För dig som, lite förenklat, hade en lön över taket på 7,5 inkomstbasbelopp i slutet av förra året (taket motsvarade då 43 375 kronor i månadslön) och var anställd 31 december 2022 och den 1 januari 2023, kommer att ligga kvar i KAP-KL och har möjlighet att välja om du vill gå över till AKAP-KR. Valperioden pågår fram till och med den 31 maj. Väljer man att gå över får man tilläggspremier enligt de redan beskrivna nivåerna.

Så vad ska man välja? Då det beror på många individuella faktorer är det svårt att säga något generellt. Vilket val man gör kan bero på lön, ålder, framtidsplaner och hur många år man har arbetat i kommun- och regionsektorn, men man kan ändå ge ett par exempel.

En person som tjänar 58 000 kronor, som alltså är cirka 12 000 kronor över taket, och är cirka 55 år och dessutom har jobbat länge i sektorn tjänar troligtvis på att stanna kvar i KAP-KL.

En annan
person som ligger nära taket i lön, och kommer att göra det fram till pension, får då endast en liten del av den förmånsbestämda pensionen och kanske tjänar på att gå över till AKAP-KR.

Det beror ju dock på framtida löneutveckling och vad man har för planer i övrigt. Man kan läsa mer på Akademiker Alliansens hemsida, ”Viktiga nyheter om tjänstepension från januari 2023 – Saco”.

Läs också: Hur får jag koll på min tjänste­pension?

Läs också: Stora förändringar i pensionssystemet

Läs också: Vad är viktigt att veta inför pensionen?

Olle Kvarby,  förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Olle Kvarby är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.