Ett avslutsavtal får aldrig vara en påtvingad situation där din arbetsgivare pressar dig att lämna din anställning. Blir det aktuellt med en förhandling biträder din förhandlare från Akavia dig.

Fråga: Jag är ekonomichef på ett medelstort bolag sedan 5 år. VD kallade mig till ett möte igår. Hon sa att min kompetens inte räcker till när bolaget nu står inför börsintroduktion, att de behöver någon med ”annan kompetens”. Det lät som om en annan kandidat fanns. VD sa att bolaget kunde erbjuda mig ett avslutsavtal, hon nämnde något om en coach och lite tid att söka nytt jobb.

Mötet blev en chock för mig. VD sa att jag kunde gå hem, ta ledigt för att fundera. Men hon ville ha besked redan om två dagar. Vad ska jag göra, hur kan Akavia hjälpa mig? Har jag inte rätt till min anställning och tjänst? Är min erfarenhet i bolaget och tidigare roll i annat (börsnoterat) bolag inget värt? Får man ta ett möte med mig direkt utan att kalla mitt fackförbund till förhandling? Vad kan vara rimligt att få som kompensation?

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Svar: Tack för att du hör av dig och självklart ska vi hjälpa dig i den här situationen som är ny och krävande. Du ska inte behöva hantera detta på egen hand utan kan få en egen förhandlare som stöttar dig med arbetsrättsliga råd under processen fram till en lösning.

Även om du i din roll som ekonomichef är van att fatta snabba beslut, är detta ett läge du ska tänka tvärtom. Be om respit, det är för snabbt inpå att ta ett nytt möte innan du fått stämt av med din förhandlare.

Vill du ta ett möte ändå; håll det i så fall kort, ta inte ställning, ställ eventuellt ”öppna frågor” om vad bolaget menar, vad sker om du tackar nej och så vidare.

Camilla Bång BergDet andra rådet är att gå tillbaka till kontoret. Du har din tjänst, din anställning och det är bra att markera det genom att ”ta plats” som vanligt. Det är förståeligt om du mår dåligt och behöver du ventilera hur du mår, undersök om du kan få stödsamtal via försäkring eller företagshälsovård. Men i möjligaste mån rekommenderar jag dig att vara fysiskt på plats på kontoret och arbeta som vanligt.

Bolaget får ta ett möte med dig utan att kalla Akavia till förhandling om intresse att diskutera avslutsavtal, men det får aldrig vara en påtvingad situation där din arbetsgivare pressar dig att lämna din anställning. Om du önskar ta dialogen själv med din förhandlare i bakgrunden, kan det i vissa fall vara gynnsamt, men du kan också avstå. Blir det aktuellt med en förhandling biträder din förhandlare dig.

Din befattning och anställning har du kvar till dess att annat överenskommits mellan dig och bolaget, eller att bolaget avser göra en regelrätt omorganisation där din tjänst ändras i grunden eller tas bort. Både själva omorganisationen och dina rättigheter enligt LAS till omplacering ska förhandlas enligt medbestämmandelagen, MBL.

Vid förhandling ska bolaget redovisa noggrant hur en ny organisation och roll ser ut samt vilka krav som ställs. Bolaget har bevisbördan för att du inte kvalificerar till en eventuellt ändrad ny roll. Din kompetens och erfarenhet sedan tidigare är relevanta och det räcker att du har s k ”tillräckliga kvalifikationer” gentemot uppställda krav.

Vad gäller ett rimligt avslutsavtal som alternativ till en arbetsrättslig förhandling bör du diskutera närmare med din förhandlare som bollar med dig, vad du vill och vilka möjligheter som gäller rent rättsligt. Ta fram ditt anställningskontrakt, så att villkor och andra tilläggsavtal (konfidentiellt) kan granskas. Grundläggande är att säkra en rimlig ekonomisk kontroll under den tid det kan ta innan du kan tillträda nästa anställning. Som chef kan det ta längre tid än genomsnittet att säkra det nya arbete som är ”rätt” för dig som chef i din karriär. Idag tar rekryteringsprocesser allt längre tid och en del arbetsgivare anser en  tidigare chef vara överkvalificerad för vissa roller.

Avslutsavtalet ska säkra rätt till a-kassa (samt inkomstförsäkring genom ditt medlemskap). Det är Akademikernas a-kassas regler och tillämpning, men det ska framgå att det är på arbetsgivarens initiativ (alternativt om det är arbetsbristuppsägning) som anställningen upphör. Tre avtals-modeller finns; ett avtal med s. k. avgångsvederlag, ett med arbetsbefriad, avräkningsfri uppsägningstid, samt en kombination av dessa två, ett ”hybrid-avtal”.

Avgångsvederlag innebär att din anställning upphör viss dag mot att arbetsgivaren betalar ett antal månadslöner, i ett engångsbelopp eller ”i rater”. Vid arbetsbefriad uppsägningstid får du bibehållen lön men också andra villkor och förmåner som pension, försäkring och semesterintjänande under uppsägningsperioden. Du kan ha rätt att tillträda annan tjänst och behålla uppsägningslönen (s. k. avräkningsfritt). Viktigt att tänka på vid avslutsavtal är också att parterna i regel ”slutreglerar sina mellanhavanden” genom avtalet. Det innebär att du inte i efterhand kan kräva arbetsgivaren på något mer än vad som framgår av avtalet, till exempel om det senare visar sig att bolaget aldrig betalade in korrekt pensionspremier. Avslutsavtalet bör också säkra att du inte längre är begränsad av eventuell konkurrensklausuler som kan finnas i ditt anställningsavtal.

Allt detta ska du som sagt inte axla själv, utan återkom till oss för råd och stöd.

Läs också: Tänk på det här om du blir uppsagd

Läs också: Vad gäller vid omorganisation?

Läs också: Måste jag förhandla om min egen tjänst?

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Camilla Bång Berg, förhandlare/ rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Camilla Bång Berg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.