En arbetsgivare har inte rätt att stoppa en bisyssla, annat än i vissa undantagsfall. Om du har en reglering i ditt anställningsavtal som säger något annat kan den skrivningen bedömas ogiltig. 

Fråga: Jag är mellanchef på ett mindre företag sedan tio år. I våras var jag sjukskriven på grund av stress.

Jag har tidigare gått kurser i coachning och även genomgått certifiering. Min tanke är att börja ha kunder kvällstid och helger.

Jag berättade om mina planer på jobbet och nu antyder min chef att jag borde vila på fritiden och kräver in mig till kontoret oftare.

Min bisyssla är väl ingenting som min arbetsgivare har att göra med och kan stoppa? Jag får ju positiv energi av den, men kan min arbetsgivare stå i vägen?

Svar: Att fundera över karriären i din situation i livet är vanligt. Kanske kan en bisyssla i vissa fall vara en brygga över till något annat senare.

När en som du är verksam inom privat sektor gäller sedan i somras (29 juni 2022) en ny regel. Den finns i LAS § 6i och innebär som huvudregel att arbetsgivaren inte får hindra en annan anställning och inte missgynna den anställde på grund av bisysslan.

Camilla Bång Berg, AkaviaOm du skulle ha en reglering i ditt anställningsavtal som säger något annat kan den bedömas ogiltig. Som alltid har en huvudregel undantag och dessa är om den andra anställningen kan anses vara ”arbets­hindrande”, konkurrerande på sätt som orsakar skada, eller om den på något ”annat sätt” kan skada arbetsgivarens verksamhet.
Exempel på ”arbetshindrande bisyssla” kan vara att den hindrar den anställde att utföra sin anställning på förväntat sätt.

Det kan vara när bisysslan är omfattande eller när den sker på arbetstider som negativt påverkar huvudanställningen. I sådana fall kan din arbetsgivare förbjuda dig ha bisysslan.

En bisyssla kan också stoppas om den är av sådan karaktär att den kan anses skada arbetsgivarens anseende eller förtroendet för bolaget.

Om kollektivavtal gäller för din anställning kan det dock finnas bisyssleförbud som gäller i stället för LAS-regeln. Där kan det stå att bi­syssla som är så omfattande att den kan vara ”menlig”, det vill säga riskera negativt påverka anställning, kräver samråd med arbetsgivaren.

I ditt fall har din arbetsgivare redan flaggat för synpunkter på din bisyssla. Mitt råd är därför att du är transparent och tar upp frågan i dialog med din chef. Du kan förklara att bisysslan inte påverkar ditt arbete, arbetstider eller din ork, utan tvärtom tillför energi.

Se till att få godkännande skriftligt. Vänd dig gärna till vår rådgivning för att bolla frågan och om din arbetsgivare vill hindra din bisyssla. En anställd som får ett nej och ändå utövar en bisyssla riskerar en erinran eller att förlora anställningen, så här är försiktighet påkallad.

Läs också: Finns en lag om arbetsbeskrivning?

Läs också: Arbetsgivare om vad som gäller för bisysslor hos dem

Läs också: Arbetsgivaren förbjöd felaktigt bisyssla

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Camilla Bång Berg, förhandlare/ rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Camilla Bång Berg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Arbetsgivarnas inställning till bisysslor och vad som gäller

Nästan var femte Akaviamedlem har bisysslor, allt från biodling till kvalificerade ekonomiska och juridiska uppdrag. Vi reder ut vad som gäller och arbetsgivarnas inställning till bisysslor.

Juristen: "Det här gäller för bisyssla utanför jobbet"

Arbetsgivare om vad som gäller för bisysslor hos dem

Bisysslor: Åklagaren begärde tillstånd för att skriva bok

Skiljenämndsuppdrag – en omtvistad bisyssla

Så här arbetar SCC med skiljeförfaranden